Program 500+ w gminach powiatu obornickiego

Program 500+ w naszych gminach

Od 1 kwietnia 2016 ruszył największy rządowy program, wspierający rodziny – 500+. Jak wyjaśniają jego autorzy, jego główne cele to pomoc rodzicom oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

Rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze (na dzieci do 18 roku życia), w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Te natomiast, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymują je również na pierwsze, lub jedyne dziecko. Zgodnie z zapisami Ustawy, jeżeli rodzina posiada np. troje dzieci, w tym jedno w wieku powyżej 18 r. ż, pierwszym dzieckiem na które można ubiegać się o świadczenie będzie w rzeczywistości młodsze (tj. drugie) dziecko. Rodzice ubiegający się o świadczenie na drugie dziecko nie wykazują dochodów.

W gminie Oborniki wsparciem tym objętych zostało około 3000 rodzin, dla których w budżecie na ten cel przewidziano łącznie ponad 30 mln złotych!

1 października 2017 roku rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy. 

WNIOSKI 500+ są przyjmowane OD 1 sierpnia

Urząd Miejski w Obornikach:

PONIEDZIAŁEK 8.30 DO 18.00

WTOREK – PIĄTEK 7.30 DO 15.00

pokój 110, I piętro

Urząd Gminy Ryczywół:

pokój nr 11

Gmina Rogoźno

GOPS ul. Kościuszki 41b

pokój nr 1 (świadczenia rodzinne)

sierpień: poniedziałki 08:00-18:00, wtorek-piątek 07:00-15:00

wrzesień: poniedziałek 08:00-18:00, środa 07:00-18:00, pozostałe dni 07:00-15:00

 

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież