Zmiana terminów płatności w GOAP od 1 stycznia 2016 roku

Uwaga, ważna informacja dla mieszkańców gminy Oborniki w sprawie terminów płatności z wywóz śmieci. Od 1 stycznia wprowadzone zostaną nowe terminy płatności za usługi wywozu śmieci.

 

Zgodnie z uchwałą nr VII/100/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 30 czerwca 2015 roku właściciele nieruchomości, których obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, zobowiązani są uiszczać opłatę, każdego roku bez wezwania, z góry, w następujących terminach: 

1) za styczeń do 15 stycznia,

2) za luty do 15 lutego,

3) za marzec do 15 marca,

4) za kwiecień do 15 kwietnia,

5) za maj do 15 maja,

6) za czerwiec do 15 czerwca,

7) za lipiec do 15 lipca,

8) za sierpień do 15 sierpnia,

9) za wrzesień do 15 września,

10) za październik do 15 października,

11) za listopad do 15 listopada,

12) za grudzień do 15 grudnia.

Wcześniej płacono co dwa miesiące. Zmiana podyktowana jest zapewne koniecznością lepszego gospodarowania należnościami.

W momencie pisania tej informacji postanowiliśmy sprawdzić jak wygląda możliwość weryfikacji swoich płatności przez stronę internetową, niesyty serwis nie działa!!!  Polecamy to szczególnej uwadze działowi obsługi klientów GOAP.

Nie masz uprawnień do komentowania.