Przed nami ostatnia sesja RM w Obornikach w tym roku

Rada Miejska w Obornikach

We wtorek 30. grudnia odbędzie się czwarta sesja obornickiej Rady Miejskiej. Przewodniczący Paweł Drewicz wyznaczył jej początek na godz. 09:00. 

Sesja będzie poświęcona głównie sprawom formalnym, które należy uporządkować wraz z kończącym się rokiem kalendarzowym. Szczegółowy porządek obrad prezentujemy poniżej:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z I, II i III sesji Rady Miejskiej w Obornikach.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
 6. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
 7. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości.
 8. Zapytania sołtysów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Obornikach na 2015 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Obornikach na 2015 rok
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Oborniki na zgromadzeniu związku międzygminnego pod nazwą „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Nr XXIV/282/12 z dnia 04 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Sepno, obręb Nieczajna, gmina Oborniki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Nr LI/654/14 z dnia 08 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze krajowej w miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Ocieszyn, gmina Oborniki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy Mostowej stanowiącej własność Gminy Oborniki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki stanowiącej własność Gminy Oborniki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Nr LII/683/14 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Kowanówko, gmina Oborniki stanowiącej własność Gminy Oborniki.  
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Ocieszyn.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Świerkówki.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kowalewko.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy Oborniki, które nie wygasają z upływem roku 2014.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2014-2033.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2014.
 25. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 26. Interpelacje i informacje o odpowiedziach na złożone interpelacje.
 27. Zapytania, wnioski i odpowiedzi na zapytania radnych.
 28. Wolne głosy.
 29. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież