fbpx

Mieszkańcy Lipy wybiorą sołtysa

Mieszkańcy Lipy wybiorą za tydzień nowego sołtysa. 4 lata temu władze we wsi oddano w ręce Alicji Seredyńskiej.

Dokładnie 3 czerwca 2019 roku odbyły się ostatnie wybory sołeckie. Wówczas funkcję sołtysa powierzono Alicji Seredyńskiej. W związku z upływem kandencji odbędą się nowe wybory.

Na podstawie § 20 ust 1 Statutu Sołectwa Lipa Wójt Gminy Ryczywół zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 06.06.2023 r. o godz. 19:00  w Świetlicy Wiejskiej w Lipie, w sprawie Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lipa. 
W przypadku braku wymaganej obecności tj. 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa, wybory zostaną przeprowadzone w tym samym dniu o godz. 19:10. - informuje ryczywolski urząd.