fbpx

Sesja nadzwyczajna w Obornikach

Fot: esesja.tv

Oborniccy radni obradować będą w środę. Na wniosek Burmistrza Obornik odbędzie się także sesja nadzwyczajna.

Działając zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 i 583), na wniosek Burmistrza Obornik, zwołuję XLVIII (48) sesję Rady Miejskiej w Obornikach, która odbędzie się

23 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w trybie zdalnym [zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.)]

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2022 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2022-2041 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
  5. Zamknięcie sesji.