Gmina Rogoźno ogłosiła przetarg na przebudowę ul. Różanej

Do 28 maja mają czas przedsiębiorcy na składanie ofert na przebudowę ul. Różanej w Rogoźnie.

Rada Miejska w Rogoźnie ostatecznie zgodziła się jednogłośnie poprzeć propozycję dofinansowanie inwestycji na ul. Różanej w Rogoźnie. Dzięki temu kolejna część miasta będzie miała utwardzoną drogę. W ramach prac wykonawca wybuduje jezdnię o szerokości 5 metrów oraz chodnik (min. 2,00 m (chodnik przylegający do jezdni); 1,50 m -chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni). 

Poniżej fragment opisu zamówienia publicznego (UM Rogoźno):

Przebudowa ulicy Różanej w Rogoźnie obejmuje roboty budowlane związane z wykonanie robót następujących branży: - roboty drogowe, - roboty na sieci kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wymiany przyłączy wodociągowych, - roboty związane z wykonaniem kanału technologicznego. Roboty drogowe: Zakres postępowania obejmuje przebudowę ulicy Różanej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Działkowej. Roboty rozbiórkowe obejmują: - rozbiórka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową, - rozbiórka nawierzchni zjazdów publicznych z betonu asfaltowego wraz z podbudową, - rozbiórka nawierzchni zatok postojowych z betonu asfaltowego wraz z podbudową, - rozbiórka nawierzchni jezdni z trylinki wraz z podbudową, - rozbiórka nawierzchni chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej wraz z podbudową, - rozbiórka istniejących krawężników betonowych na ławie betonowej. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Roboty należy prowadzić w taki sposób aby nie uszkodzić elementów, które zostaną przekazane Inwestorowi lub mieszkańcom (dotyczy kostki wbudowanej w pasie drogowym przez Właścicieli posesji). Wybrane przez Inwestora materiały z rozbiórki należy złożyć we wskazanym miejscu (kostkę brukową z rozbiórki należy składować na paletach). Pozostały materiał pozyskany z rozbiórki należy wywieźć poza teren budowy i zutylizować na koszt Wykonawcy robót. Zakres inwestycji - wykonanie robót rozbiórkowych, - wykonanie koryta drogowego pod projektowane nawierzchnie, - regulacja wysokościowa istniejących studni i zasuw, - wykonanie krawężników, obrzeży i oporników na ławie betonowej z oporem, - wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej, - wykonanie konstrukcji nawierzchni chodników, - wykonanie konstrukcji nawierzchni opaski, - wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych, - wykonanie konstrukcji nawierzchni zatok parkingowych (parkowanie równoległe i prostopadłe), - wykonanie konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych dla posiadaczy karty parkingowej, - wykonanie konstrukcji nawierzchni pieszojezdni (sięgacze z ul. Różanej) - wykonanie elementów uspokojenia ruchu (progi zwalniające), - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, - wykonanie zieleni. Parametry techniczne przebudowywanej drogi - status drogi – droga publiczna gminna; - klasa techniczna – droga klasy D; - prędkość projektowa – Vp = 30 km/h; - szerokość jezdni – 5,00 m; - szerokość chodnika – min. 2,00 m (chodnik przylegający do jezdni); – 1,50 m  (chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni).

Gmina Rogoźno pozyskała na to zadanie 1,6 mln zł, co stanowi 70% wartości kosztorysu. Oferty można składać do 28 maja, godz. 09:45. Od tego terminu podpisanie umowy na wykonanie zadania musi zostać maksymalnie 30 dni później. Wykonawca będzie miał czas na przebudowanie ul. Różanej do 16 listopada 2020 roku.

 

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.

Kod antyspamowy
Odśwież