fbpx

Konkurs ekologiczny "Cztery pory roku z OZE"

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje o zmianie terminów składania prac w konkursie "Cztery pory roku z OZE".

W związku z zamknięciem jednostek oświatowych do dnia 25 marca 2020 roku, w tym szkół ponadpodstawowych, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2020 r. Poz. 410), termin zgłaszania prac uczestników ww. Konkursach do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego będzie zmieniony.

O szczegółach będziemy informować. 

Wielkopolskie Dni Energii (WDE) to przedsięwzięcie nawiązujące do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (ang. European Sustainable Energy Week – EUSEW), który organizowany jest co roku w Brukseli, zwykle w trzecim tygodniu czerwca.

Celem Wielkopolskich Dni Energii jest propagowanie idei stosowania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, racjonalnego wykorzystania energii oraz szeroko pojętej gospodarki niskoemisyjnej co ma sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi Regionu.

Wielkopolskie Dni Energii towarzyszą zwykle imprezom gminnym i targom rolniczym mającym miejsce na terenie naszego województwa. Odbywają się one w formie festynu rodzinnego, gdzie dzieci i młodzież mają okazję uczestniczyć w specjalistycznych zajęciach edukacyjnych, a dorośli uzyskać porady energetyczne.

W ramach tegorocznej edycji Wielkopolskich Dni Energii 2020 (WDE 2020)odbywają się również dwa Konkursy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych położonych na terenie województwa wielkopolskiego:

  1. Konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży promujący OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas IV-VI szkół podstawowych
  2. Konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży promujący OZE pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” dla klas VII-VIII szkół podstawowych

Konkursy pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” mają na celu edukację i podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych.

Konkurs skierowany do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych polega na wykonaniu pracy plastycznej w formie plakatu na temat promowania odnawialnych źródeł energii, nawiązującego do nazwy „CZTERY PORY ROKU Z OZE” oraz do swojego regionu.

A uczniowie klasy VII-VIII szkół podstawowych w ramach Konkursu mają za zadanie wykonać pracę różną techniką w formie kalendarza i także na temat promowania odnawialnych źródeł energii nawiązującego do ww. nazwy Konkursu i swojego regionu.

Kapituła Konkursów dokona wyboru najlepszych prac na podstawie którego Zarząd Województwa Wielkopolskiego w 2020 roku przyzna pięć I, II i III miejsc w każdym z Konkursów z każdego subregionu Wielkopolski (kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego, poznańskiego). Laureaci otrzymają dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe, a szkoły z których pochodzą nagrodzeni uczniowie otrzymają nagrody finansowe w wysokości za: I miejsce – 1500 zł brutto, II miejsce – 1000 zł brutto, III miejsce – 500 zł brutto.
Zgodnie z regulaminami konkursów, prace - maksymalnie 3 w każdym z nich, zgłaszać mogą dyrektorzy szkół podstawowych z terenu Wielkopolski. Nabór zgłoszeń trwa do dnia 3 kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu (regulamin, formularz zgłoszeniowy) znajdują się w na stronie: https://www.umww.pl/wielkopolskie-dni-energii-wde