fbpx

Obornickie targowisko czynne z ograniczeniami

Targowisko Miejskie w Obornikach będzie funkcjonowało w ograniczonym zakresie.

Pandemia koronawirusa wymusza kolejne ograniczenia w przemeiszczaniu się osób. Zarządca obornickiego targowiska przy ul. Chłopskiej podjął deczyję o ograniczeniu w handlu towarami.  Dopuszczony jest wyłącznie handel płodami rolnymi oraz artykułami spożywczymi przez sprzedawców z obszaru powiatu obornickiego.