Skip to main content

Cudzoziemcy są wśród nas

Chyba nie ma już osoby, która nie spotkała się z pracującym w naszym powiecie obcokrajowcem. Do Polski napływa coraz więcej cudzoziemców.

Europa przyciąga wiele osób. Musimy jako kraj i jako jego mieszkańcy nauczyć się, że emigracja będzie narastać. Coraz większe zmiany klimatyczne, konflikty wojenne wymuszą przemieszczanie się ludzi. Do Polski w ostatnich latach przybyło znacznie więcej emigrantów niż proponowała to Polsce UE. W całej Polsce ważne zezwolenia na pobyt posiada obecnie ok. 394 tys. cudzoziemców. 

Najwięcej cudzoziemców zalegalizowało swój pobyt w województwie mazowieckim, gdzie swój pobyt zarejestrowało ok. 116 tys. osób. Kolejnymi najpopularniejszymi regionami wśród obcokrajowców są województwa: małopolskie (40 tys. osób), dolnośląskie (32 tys.). Co ważne te dane nie ujmują osób przebywających w Polce w oparciu o wizy.

Według informacji uzyskanych w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców nie można jednoznacznie wskazać ilu cudzoziemców znajduje się w Powiecie Obornickim, ponieważ zezwolenia na prace wydawane są na poziomie województwa. Dla całej Wielkopolski liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt (m.in. czasowy lub stały) przekroczyła 31 tys. osób.

Nie będzie zaskoczeniem, gdy okaże się, że największą liczbę stanowią obywatele Ukrainy. Ważne zezwolenia na pobyt zarejestrowane w województwie wielkopolskim uzyskali obywatele: Ukrainy – 21,4 tys. osób, Niemiec – 1,2 tys. os., Białorusi – 1 tys. os., Bułgarii – 500 os. oraz Gruzji – 480 os. Największy wzrost w ostatnich latach dotyczy obywateli Ukrainy.

Około 64 proc. cudzoziemców w województwie wielkopolskim posiadających zezwolenia na pobyt to osoby w przedziale wiekowym 20 – 39 lat, a ok. 26 proc. w przedziale 40 - 59 lat. Przeważają mężczyźni – 20,5 tys. osób (66 proc.), w porównaniu do 10,8 tys. kobiet. Wśród najpopularniejszych typów zezwoleń dominują: zezwolenia na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) – 74 proc., zarejestrowany pobyt obywatela UE - 14 proc. oraz pobyt stały – 10 proc.

Powiększająca się liczna cudzoziemców pracujących w Wielkopolsce nie wpływa na zwiększenie bezrobocia. Ogólnie nabieramy coraz większego zaufania do obcokrajowców, czy jednak jesteśmy przygotowani na zwiększającą się z roku na rok liczbę emigrantów? Strach przed emigracją stał się w ostatnich wyborach parlamentarnych atutem PIS, obecnie widać, że do Polski napłynęło znacznie więcej cudzoziemców niż uzgadniał to jeszcze rząd PO+PSL. Odmienny jest jednak kierunek emigracji, znacznie chętniej widzimy u siebie mieszkańców Ukrainy, Białorusi niż mieszkańców północnej Afryki.

prezentowane dane w oparciu o informacje z Urzędu do Spraw Cudzoziemców

 

Ruszyła 23. edycja Szlachetnej Paczki – razem stać nas na dobro

W sobotę 18 listopada o godz. 8:00 Szlachetna Paczka udostępniła internetową Bazę Rodzin, które czekają na pomoc w tym roku. Niewielkim wysiłkiem, ale działając razem, możemy odmienić życie najbardziej potrzebujących – bo razem stać nas na dobro. Wystarczy wejść na www.szlachetnapaczka.pl, wybrać...

Powołano Radę Polskich Mediów (f)

 Redaktorzy naczelni i redaktorki naczelne ponad 20 redakcji telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych powołali 10.10.2023 Radę Polskich Mediów. Inicjatywa jest otwarta na kolejne redakcje.

Jak to jest z liczbą mieszkańców wsi w Polsce?

Od lat obserwowany jest odpływ mieszkańców ze wsi. W Polsce znajdziemy nawet takie miejscowości, które liczą sobie tylko jednego mieszkańca. Jednak podobne zjawisko występuje również w miastach. Okazuje się, że ludzie „miastowi” wyprowadzają się... na wieś (a przy...

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego: które polskie gminy i miasta są najbogatsze?

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2022 pokazuje, że choć kondycja naszych miast i gmin jest słabsza niż w ubiegłych latach, są miejsca, gdzie samorządy uzyskiwały dobre dochody.

Wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów

W niedzielę 11 czerwca wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy. Po kilkudziesięciu latach znów pojedziemy pociągiem z Wieliszewa do Zegrza, z Ostrołęki do Chorzeli oraz ze Świdnicy do Jedliny - Zdroju. Skróci się czas podróży m.in. z Warszawy do Radomia i z Krakowa do Bie...

Zmiany w zasadach pobytu w Polsce obywateli Ukrainy

Od 1 kwietnia 2023 r. obywatele Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL ze statusem UKR, będą mogli ubiegać się o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy w celu podejmowania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Rozwiązanie jest opcjonalne i skierowane do osób, które ...

Od niedzieli korekta rozkładu jazdy pociągów

W najbliższą niedzielę, 12 marca wchodzą w życie zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. Podróżni zyskają bezpośrednie połączenie linii radomskiej z warszawską linią obwodową. Szybciej pojedziemy koleją z Warszawy do Lublina. Pociągi wrócą na zmodernizowane trasy Grodzisk –...