fbpx

6 zasad postępowania z odpadami w czasie pandemii koronawirusa

Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej informuje o sposobie postępowania z odpadami w czasie pandemii.

Co zrobić z odpadami, które pojawiają się w gospodarstwie domowym w związku z panującą epidemią koronawirusa? Rękawiczki, maseczki, chusteczki do dezynfekcji - jak je segregować, aby postępować właściwie? GOAP stworzył poradnik skierowany do mieszkańców, opisujący 6 podstawowych zasad właściwego postępowania z odpadami w czasie pandemii. 

Poradnik opracowany przez GOAP w jasny i przystępny sposób tłumaczy, jak zapobiegać powstawaniu odpadów oraz jak właściwie postępować z wytworzonymi odpadami – zarówno przez osoby zdrowe, jak i objęte kwarantanną czy izolacją. W poradniku znaleźć można również przydatne wskazówki dotyczące ewentualnej zmiany deklaracji oraz tego, gdzie szukać szczegółowych informacji związanych z gospodarką odpadami na terenie aglomeracji poznańskiej. Warto wykorzystać przygotowany pakiet materiałów, aby świadomie nie narażać na zagrożenie swoich bliskich i pracowników odbierających odpady, którzy dbają o czystość i higienę aglomeracji poznańskiej.

Poradnik ZM GOAP - 6 zasad

Źródło: ZM GOAP