Rejestr firm pożyczkowych KNF

Od dawna różne grupy polityczne i związane z rynkiem finansowym organizacje postulowały objęcie nadzorem ze strony Komisji Nadzoru Finansowego działalności firm pożyczkowych, które działają poza sektorem bankowym. Co prawda wprowadzenie rejestru instytucji pożyczkowych nie jest z tym równoznaczne, ale jest to krok w dobrą stronę.

Rejestr KNF

Rejestr instytucji pożyczkowych prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego powstał na mocy przepisów ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która znowelizowała niektóre przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Znalazły się w niej art. 59aa-59ag, które nakładają na firmy pożyczkowe obowiązek uzyskania wpisu do rejestru prowadzonego przez KNF.

Warunki działania firm pożyczkowych (więcej na https://ocenbank.pl/)

Wraz ze zmianami w ustawie o kredycie konsumenckim pojawiły się nowe, zaostrzone warunki prowadzenia działalności pożyczkowej. W art. 59a wspomnianego aktu prawnego wskazano wszystkie wytyczne, które firma pożyczkowa zmuszona jest spełnić, aby móc prowadzić swoją działalność w Polsce. Wśród nich należy wymienić:

  • dozwolone formy prawne spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • posiadanie minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 200 tys. zł, pochodzącego wyłącznie z wkładów pieniężnych wspólników,
  • członkostwo w zarządzie firmy, radzie nadzorczej, czy w komisji rewizyjnej przeznaczone wyłącznie dla osób niekaranych za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz za przestępstwa skarbowe,
  • uzyskanie wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych (płatne jednorazowo 600 zł).

KNF prowadzi rejestr firm pożyczkowych i przyjmuje wpisy do niego. Jeśli dana firma będzie chciała zmienić dane we wpisie, zmiana realizowana jest na jej wniosek wystosowany do KNF, po uiszczeniu opłaty w wysokości 200 zł. Opłatę za wpis lub zmianę wpisu do rejestru należy wpłacić na rachunek KNF. Więcej na stronie https://www.hoope.io

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież