fbpx

Pracownicze Plany Kapitałowe. O ile wzrośnie twoja emerytura?

Pracownicze Plany Kapitałowe, które już wkrótce obejmą znaczną część pracowników, skłaniają do zastanowienia czy warto już dziś oszczędzać na emeryturę. Na jaką dodatkową kwotę mogą liczyć uczestnicy pracowniczego programu kapitałowego?

Niewiele Polaków czynnych zawodowo zastanawia się nad swoją przyszłą emeryturą. Z badań wynika, że osoby młode twierdzą, że jest jeszcze za wcześnie by o tym myśleć, osoby starsze zaś nie chcą „martwić się na zapas”.

Tymczasem im wcześniej zaczniemy planować swoje finanse po zakończeniu kariery zawodowej, tym lepiej. Dobrą okazją do tego, by zadbać o wyższą emeryturę jest uczestnictwo w pracowniczym programie kapitałowym.

Kapitałowe plany pracownicze, nazywane również PPK, to nowość w polskim systemie emerytalnym. Jest to kapitałowy system dobrowolnego, długoterminowego, prywatnego oszczędzania tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. Na przyszłą emeryturę w programie PPK odkładają bowiem nie tylko pracownicy. Wpłaty odprowadzają również pracodawcy oraz państwo.

Zatrudniony będący uczestnikiem planów kapitałowych odprowadza obowiązkową wpłatę w wysokości 2 proc. swojego wynagrodzenia brutto i, ewentualnie, wpłątę dobrowolną wynoszącą 2 proc. wysokości wynagrodzenia. Pracodawca ma z kolei obowiązek wpłacania co miesiąc na rachunek uczestnika PPK kwoty w wysokości 1,5 proc. pensji brutto i, jeśli wyrazi taką chęć, opłacania wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5 proc. pensji brutto. Ponadto, na rachunek uczestnika planów kapitałowych będą również wpływać wpłaty od państwa. Pierwsza, jednorazowa wpłata powitalna wyniesie 250 zł. Kolejne, w wysokości 240 zł będą wpływały co roku.

Plany kapitałowe będą wdrażane stopniowo. Jako pierwsze, 1 lipca 2019 roku, przystąpią do nich największe firmy zatrudniające więcej niż 250 pracowników. Jako kolejne, po pół roku czyli od 1 stycznia 2020 roku, program obejmie przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249 pracowników. 1 lipca 2020 roku PPK obejmą mniejsze przedsiębiorstwa z liczbą zatrudnionych od 20 do 49 pracowników. Jako ostatnie, od 1 stycznia 2021 roku, pracowniczy program kapitałowy wdrożą firmy zatrudniające do 20 pracowników.

Jak uczestnictwo w PPK wpłynie na wysokość emerytury?

Uczestnik planów kapitałowych może wypłacić zgromadzone pieniądze po osiągnięciu 60 roku życia. Istnieje także możliwość wypłacenia części środków wcześniej, np. w przypadku ciężkiej choroby lub z przeznaczeniem środków na wkład własny. Pieniądze zgromadzone na rachunku PPK będą prywatną własnością uczestników programu.

Na jaką, comiesięczną, dodatkową kwotę do emerytury może liczyć osoba, która odkładała pieniądze z ramach planów kapitałowych przez 15 lub 30 lat? Do oszacowania ww. kwoty służy specjalny kalkulator PPK, w którym należy wpisać swój wiek i zarobki, by dowiedzieć się jaką dodatkowo kwotę otrzymamy po przejściu na emeryturę.

Choć prezentowane wyliczenia to symulacja, a podawane wartości są przybliżone dzięki kalkulatorowi możemy zorientować się jaką kwotę odłożymy po określonym czasie odprowadzania wpłat i oszacować wartość procentową wynagrodzenia jaką powinniśmy odkładać by osiągnąć pożądaną przez nas comiesięczną kwotę wypłat w przyszłości. Kalkulator pozwala także określić do jakiego wieku powinniśmy oszczędzać, by - przy określonej wysokości wpłat – osiągnąć założoną przez nas kwotę wypłacaną co miesiąc.

Według wyliczeń, osoba która przystępuję do programu w wieku 25 lat, zarabia 3 tys. zł brutto i odprowadza jedynie wpłatę podstawową, w wieku 60 lat będzie miała na rachunku PPK ponad 147 634 zł z czego 41 884 będą stanowiły środki wpłacone przez pracownika, 31 413 – środki wpłacone przez pracodawcę, a 8650 – przez państwo. Osoba, która zdecyduje się na wypłatę wynagrodzenia przez 10 lat może liczyć na 1409 zł dodatkowej emerytury, a gdy zechce rozłożyć środki na 20 lat – 800 zł.

Kalkulator uwzględnia takie parametry jak zakładana roczna stopa zwrotu z inwestycji w okresie oszczędzania, zakładany roczny wzrost wynagrodzenia i roczna stopa zwrotu w okresie wypłat. Chcesz wiedzieć więcej na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych? Wejdź na https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/.