fbpx

Ulga termomodernizacyjna - nowa ulga w PIT 2019

Rząd coraz mocniej działa na rzecz czystego powietrza. Niektórymi ze sposobów państwa na walkę ze smogiem i jego skutkami są premie, dopłaty oraz nowe ulgi i odliczenia od podatku 2019.

Po zmianach wprowadzonych w ustawie o podatku dochodowym, od stycznia 2019 roku obowiązuje ulga termomodernizacyjna. Ma ona zachęcić do unowocześniania systemów grzewczych właścicieli domów jednorodzinnych.

Kto skorzysta z nowej ulgi termomodernizacyjnej? 

Z ulgi i odliczenia od podatku 2019 na termomodernizację skorzystają podatnicy, którzy:

  • opłacają podatek według skali podatkowej 18% i 32% (rozliczenie na PIT-37 lub PIT-36),
  • płacą podatek liniowy według stawki 19% (rozliczenie na PIT-36L),
  • płacą ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (rozliczenie na PIT-28)

oraz są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych i ponoszą wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, za budynek mieszkalny jednorodzinny uznaje się nieruchomość, która spełnia następujące kryteria:

  • jest wolnostojąca lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej albo grupowej, 
  • służy zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych,
  • stanowi konstrukcyjnie samodzielną całość,
  • dzieli się na nie więcej niż dwa lokale mieszkalne lub jeden lokal mieszkalny i jeden użytkowy o powierzchni nieprzekraczającej 30% całkowitej powierzchni budynku.

Z ulgi nie skorzystają więc właściciele mieszkań w blokach ani lokali o zastosowaniu komercyjnym lub przemysłowym.

Do wydatków objętych ulgą zalicza się zakup materiałów budowlanych, usług i urządzeń związanych z realizacją termomodernizacji. Ich pełen wykaz znajduje się w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju, opracowanym w porozumieniu z ministrem ochrony środowiska. Wydatki te należy udokumentować fakturami wystawionymi przez podatników VAT czynnych, niekorzystających ze zwolnienia z VAT.

Wysokość ulgi termomodernizacyjnej 2019
Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki do kwoty 53 tys. zł, poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia, jednak nie dłużej niż przez 3 lata. Limit ten dotyczy wszystkich nieruchomości, jakie posiada podatnik. Jeśli nieruchomość objęta jest współwłasnością małżonków, limit dotyczy osobno każdego z nich.

Na uzyskanie ulgi mogą liczyć jedynie ci podatnicy, którzy w całości zrealizują zaplanowane przedsięwzięcie, określone wcześniej w audycie energetycznym.

Gdzie wykazać ulgi i odliczenia 2019

Podobnie jak inne ulgi i odliczenia 2019, ulgę na termomodernizację należy wykazać w załączniku PIT/O i w deklaracji podatkowej za rok, w którym poniesiono wydatki na to przedsięwzięcie. W głównej deklaracji wystarczy podać sumę odliczeń wpisanych w załączniku.

Jeśli podatnik osiągnął dochody w kwocie niższej niż kwota ulgi, należy wykazać ulgę tylko do wartości dochodów, pozostałe wydatki przenosząc na kolejne lata i nie wykazując ich w odliczeniu za dany rok. Przenoszenie może trwać jednak nie dłużej niż 6 lat, licząc od końca roku, w którym rozpoczęto przedsięwzięcie.

Nadal się nie rozliczyłeś za 2018?

Rozlicz PIT za 2018 online lub Programem PIT

>>> Rozlicz PIT 2019 już dziś! Pobierz Program PIT Pro 2018/2019 lub Wypełnij PIT Online w 5 minut! <<<

Źródło: Portal podatkowy Podatnik.Info oferujący Darmowy Program PIT Pro 2018/2019