fbpx

Odprawa roczna obornickich policjantów

Dzisiaj w sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach odbyła się odprawa roczna podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz efekty pracy funkcjonariuszy w minionym roku. Określono również priorytety działań policjantów na bieżący rok. W uroczystościach uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Konrad Chmielewski.

W poniedziałek 20 stycznia br. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach odbyła się odprawa roczna z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Konrada Chmielewskiego.

W spotkaniu poza policjantami i pracownikami cywilnymi obornickiej Policji uczestniczyli także zaproszeni goście: Starosta Obornicki Zofia Kotecka, Zastępca Burmistrza Obornik Piotr Woszczyk, Wójt Gminy Ryczywół Henryk Szrama, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach kpt. mgr inż. Krzysztof  Pertman, Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki Jacek Szczepanik.

Jako pierwszy głos zabrał Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Obornikach podinsp. Waldemar Dobrychłop, który omówił osiągnięte wskaźniki dot. przestępczości na terenie powiatu obornickiego. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Obornikach insp. Wojciech Spychała, który przedstawił wyniki osiągnięte przez Komendę Powiatową Policji w Obornikach w 2019 roku w zakresie prewencji i ruchu drogowego. W swoim wystąpieniu szef obornickich policjantów wskazał także plany na rok bieżący.

Podczas podsumowania tegorocznej odprawy przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu insp. Konrad Chmielewski podziękował wszystkim służbom i instytucjom współpracującym z Policją oraz funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyli w pracę w 2019 roku. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w swoim wystąpieniu wskazał obszary jakie powinny stanowić priorytet w pracy obornickiej jednostki w 2020 roku.

 

Zaproszeni goście w swoich przemówieniach podziękowali policjantom za pracę a także złożyli życzenia dalszej owocnej współpracy.