fbpx

Szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego

O postępowaniu w sytuacjach kryzysowych mówili strażacy i policjanci w Ryczywole.

25 marca w Urzędzie Gminy w Ryczywole przedstawiciele obornickiej Policji i Straży Pożarnej przeprowadzili szkolenia z zakresu postępowania w sytuacjach kryzysowych. 

Jak postępować w sytuacji ich wystąpieniach opowiedzieli w miniony poniedziałek przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Obornikach oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach.

Do spotkania doszło 25 marca br. w budynku Urzędu Gminy w Ryczywole. W pierwszej części szkoleń mł. asp. Paweł Witzberg z Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Obornikach omówił zagadnienia związane z zagrożeniem terrorystycznym. W tym celu przedstawione zostały podstawowe informacje na temat terroryzmu i zamachu terrorystycznego. Podkreślone zostały zagadnienia związane z postępowaniem w sytuacji zagrożenia bombowego, począwszy od alarmowania i przyjęcia zgłoszenia po ewakuację znajdujących się w budynku osób. Kolejną istotną kwestią podjętą przez przedstawiciela Policji było postępowanie w sytuacji zakładniczej oraz podczas wtargnięcia na teren Urzędu „aktywnego strzelca”. Funkcjonariusz omówił algorytm postępowania w kontakcie z napastnikiem oraz postępowanie podczas akcji ratowniczej prowadzonej przez oddziały antyterrorystyczne Policji.

W dalszej części głos zabrał asp. Adrian Brose z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach skupiając się na tematyce działań ratownictwa chemiczno – ekologicznego. Podczas wystąpienia omówione zostały procedury związane z zagrożeniami chemiczno - ekologicznymi ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w przypadku dostarczenia i odbioru niebezpiecznej przesyłki adresowanej do budynków użyteczności publicznej.

Powyższe szkolenia miały wyposażyć personel Urzędu w podstawowe informacje na wypadek przedmiotowych zagrożeń.