Skip to main content


Lasy warte dialogu

| RDLP w Poznaniu | e Leśnik
foto: RDLP w Poznaniu
foto: RDLP w Poznaniu
W dniu 22 marca 2024 roku w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Natura Rerum w Zielonce odbyło się spotkanie z udziałem reprezentantów organizacji przyrodniczych, ochrony środowiska, instytucji państwowych oraz samorządowych, przedstawicieli przemysłu drzewnego, zakładów usług leśnych, organizacji turystycznych, jak również mieszkańców Poznania i okolic. Łącznie ponad 80 osób.
 
Spotkanie, zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu, miało na celu kontynuację oraz rozszerzenie dialogu na temat zarządzania obszarami leśnymi w kontekście ochrony przyrody, zrównoważonego użytkowania lasu przez społeczeństwo.
 
Podczas spotkania, które przebiegło w atmosferze wymagającego dialogu, poruszono wiele istotnych tematów, w tym wpływ zmian klimatu na ekosystemy leśne, ochronę bioróżnorodności, a także kierunki zmian gospodarki w lasach będących w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Prelegenci, wśród których znaleźli się uznani eksperci i naukowcy, przedstawili swoje perspektywy oraz badania, podkreślając znaczenie współpracy między różnymi grupami społecznego interesu.
 
foto: RDLP w Poznaniu
foto: RDLP w Poznaniu
 
W trakcie spotkania poświęcono również uwagę obszarom zgłoszonym przez organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną przyrody, które są elementem dyskusji o niedostatecznej ochronie naturalnego środowiska oraz przykładem niewłaściwej zdaniem tych organizacji gospodarki leśnej. Uczestnicy dyskusji otwarcie poruszali kwestie dotyczące tych terenów, analizując przyczyny problemów i identyfikując obszary wymagające natychmiastowych działań naprawczych. Dyskusja ta ujawniła szeroki zakres wyzwań, przed którymi stoi współczesna ochrona przyrody oraz gospodarka leśna, jednocześnie podkreślając potrzebę opracowania i wdrożenia skuteczniejszych metod ochrony.
 
Dzisiejsze spotkanie było kontynuacją i rozszerzeniem wcześniejszych inicjatyw, mających na celu budowanie wspólnoty osób zainteresowanych ochroną naszego naturalnego dziedzictwa. Działania te są odpowiedzią na potrzebę dialogu oraz wspólnego poszukiwania rozwiązań na rzecz zrównoważonego zarządzania i użytkowania terenów leśnych i przyrodniczych.
 
W trakcie spotkania oraz wizyty terenowej na powierzchniach leśny, obrazujących główne zagadnienia prezentowane w części wykładowej, zwrócono uwagę na znaczenie otwartego dialogu i współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami. Uczestnicy podkreślali swoją nadzieję na kontynuację spotkań i dalszą współpracę, która umożliwi realizację wspólnych celów.
 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, pełniąc funkcję doradczą i organizacyjną, zaprezentowała plan działań oraz inicjatyw, które mają zostać podjęte w poszczególnych nadleśnictwach. 
 
Spotkanie było okazją do przedstawienia sposobu organizacji konsultacji na pozostałych obszarach. Zespoły Lokalnej Współpracy będą powoływane przy każdym nowym projekcie Planu Urządzenia Lasu. Równocześnie w innych nadleśnictwach będą kontynuowane rozmowy i konsultacje.  Inicjatywa ta pokazuje, że przez współpracę i wspólne zrozumienie możemy skutecznie chronić nasze naturalne dziedzictwo. Dyrekcja oraz większość uczestników wyraziła głębokie przekonanie, że kontynuowanie takiego dialogu jest kluczem do osiągnięcia trwałych i efektywnych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska.,
 
foto: RDLP w Poznaniu
foto: RDLP w Poznaniu
 
Organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom za ich cenny wkład. Podkreślono również gotowość do uwzględnienia dodatkowych wymagań uczestników, tak aby każdy mógł aktywnie uczestniczyć w kolejnych ważnych dyskusjach.
Kiedy mieliście okazję posadzić las? Nadleśnictwo Oborniki wyszło z inicjatywą sadzenia lasu i zaprasza  wszystkich chętnych 13.04.2024.
W Nadleśnictwie Oborniki odbyła się konferencja naukowa, na której leśnicy, naukowcy, samorządowcy, przyrodnicy, mieszkańcy i podmioty zajmujące się organizacją turystyki podsumowali 8 lat funkcjonowania Lasu Modelowego.
Leśnicy podjęli decyzję o udziale w proteście 6 marca 2024 roku, gdzie wspólnie z pracownikami firm leśnych, myśliwymi, przedstawicielami firm drzewnych i przede wszystkim rolnikami protestują przeciwko założeniom Zielonego Ładu, zapalnikiem do protestu było działanie Ministerstwa Klimatu I Środo...
W okresie powojennym w polskiej części Bieszczad praktycznie niedźwiedzi nie było, w latach 70-tych mówiło się o liczbie około 20-stu, obecnie szacuje się, że jest ich około 150. Niedźwiedź przygotowujący się do snu zimowego wypłoszony z gawry zaatakował w niedzielę w Bieszczadach aktywistów ekol...
Przez dwa dni, 2-3.10.2023 r. pod siedzibą Nadleśnictwa Oborniki w Dabrówce Leśnej, rozdawane są sadzonki drzew.
Multimedialne Centrum Edukacyjne w Nadleśnictwie Oborniki od momentu uruchomienia stało się jednym z najpopularniejszych celów wycieczek szkolnych i grup zorganizowanych w naszym regionie, teraz inicjatywa obornickich leśników potrzebuje Państwa głosów!
W często odwiedzanej przez mieszkańców naszego powiatu Puszczy Zielonce spotkano bardzo nietypowe dla naszej części Europy zwierzę.