Jak odzyskać dług od jednoosobowej działalności gospodarczej?

Prowadzenie działalności gospodarczej ma swoje plusy i minusy. Jedną z negatywnych stron posiadania własnej firmy jest konieczność odzyskania pieniędzy od nierzetelnego kontrahenta. W tym artykule kancelaria windykacyjna Vindicat podpowiada, jak ściągnąć dług od jednej z najpopularniejszych w Polsce form prowadzenia działalności gospodarczej: jednoosobowej działalności gospodarczej.

Egzekucja długu od jednoosobowej działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza (w skrócie JOD) ze względu na szybką i prostą procedurę rejestracji jest jedną z bardzo często występujących form prawnych, w jakich prowadzona jest aktywność o charakterze gospodarczym przez Polaków (o tym, gdzie szukać danych rejestrowych jednoosobowej działalności gospodarczej przeczytasz tutaj: https://vindicat.pl/baza-wiedzy/jak-odzyskac-pieniadze-od-jednoosobowej-dzialalnosci-gospodarczej/). Podobnie jak w przypadku innych form prowadzenia działalności, tak i w tej, może dochodzić do opóźnień w płatnościach z tytułów takich jak faktury czy umowy. Warto zatem dowiedzieć się, jak ściągać zobowiązania od jednoosobowej działalności gospodarczej.

Musisz mieć świadomość tego, że osoba prowadząca działalność gospodarczą odpowiada za zobowiązania prowadzonego przez siebie podmiotu całym swoim majątkiem. W tym przypadku nie ma oddzielania firmowych składników majątku od majątku osobistego przedsiębiorcy, co jest bardzo korzystne dla wierzycieli. Warto jednak podkreślić, że nieodpowiednie rozporządzanie majątkiem przez właściciela JODa, może doprowadzić do niewypłacalności a nawet upadłości prowadzonej przez niego działalności. Problematyczna może być też kwestia wierzytelności z tytułu ubezpieczeń społecznych i należności podatkowych, ponieważ to one będą odzyskiwane w pierwszej kolejności. Wszystko to powoduje, że kluczowe znaczenie w przypadku wystąpienia opóźnienia w płatności ma czas, jeśli chcemy odzyskać nasze pieniądze.

Proces odzyskiwania należności

Tak jak zostało już wcześniej wspomniane kluczowy jest czas, dlatego już dzień po upływie terminu płatności powinniśmy przypomnieć się takiemu kontrahentowi. W tym celu należy do niego zadzwonić i ustalić kiedy nastąpi płatność. Gdy termin zostanie ustalony należy poczekać do jego upływu i jeśli dług nie zostanie zwrócony, to wtedy należy niezwłocznie podjąć dalsze kroki. W pierwszej kolejności powinno się wysłać wezwanie do zapłaty. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że takie wezwanie może nie poskutkować. Wtedy to można podjąć negocjacje z dłużnikiem, np. za pośrednictwem systemu do samodzielnej windykacji online Vindicat.pl. Na początku proponujemy mu nasze rozwiązania, np. możemy rozłożyć jego dług na raty, czy umorzyć odsetki. Wystosowane przez nas propozycje trafiają do dłużnika za pośrednictwem wiadomości sms lub e-mail. Po ich otrzymaniu kontrahent może przyjąć naszą propozycję lub wystosować własną. Jeśli uda nam się dojść do porozumienia, to w systemie pojawia się możliwość wygenerowania ugody, która może stanowić ważny dowód, jeśli w przyszłości dojdzie do postępowania sądowego.

Jednoosobowa działalność gospodarcza to nie jedyna forma prowadzenia działalności gospodarczej, ze strony której właściciel może spóźniać się z płatnościami. Drugą formą, z jaką możesz zetknąć się równie często co z jednoosobową działalnością gospodarczą, jest spółka cywilna. Dowiedz się, jak odzyskać dług od spółki cywilnej. Przeczytasz o tym tutaj: https://vindicat.pl/baza-wiedzy/jak-przeprowadzic-egzekucje-dlugu-od-spolki-cywilnej/.

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież