Nie szkolisz swoich pracowników w zakresie BHP?

bhp

 

Nie szkolisz swoich pracowników w zakresie BHP? Sprawdź, jakie mogą być tego konsekwencje.

Zapewne wiesz, że jako pracodawca jesteś zobowiązany zapewnić swoim pracownikom odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP – zgodne z rodzajem wykonywanej pracy, zajmowanym przez pracownika stanowiskiem oraz ustalonym harmonogramem. Jednak nie zawsze jest tak, że praktyka idzie tuż za teorią i stąd nie zawsze obowiązek przeprowadzania bądź zapewnienia szkoleń BHP jest realizowany. A jak się okazuje, takie zaniechania to poważne konsekwencje dla twojej działalności, nie tylko w postaci kar pieniężnych. Nie przeprowadzasz szkoleń BHP w swojej firmie? Grożą za to konkretne kary.

Szkolenia BHP zapewniane podwładnym to Twój ustawowy obowiązek, jako pracodawcy. Z czego dokładnie wynika?

To przepisy prawne, a konkretnie zapisy rozdziału VIII (dział X) Kodeksu pracy regulują obowiązki pracodawcy w zakresie organizowania dla pracowników szkoleń BHP. Co wyróżnia tego rodzaju zajęcia? Otóż szkolenia BHP realizowane są w godzinach pracy pracowników oraz na wyłączny koszt pracodawcy. Poza tym dzieli się je na:

  • szkolenia wstępne – konieczne dla nowozatrudnionych pracowników, przystępujących do realizacji swoich obowiązków w nowym miejscu pracy;
  • szkolenia okresowe – realizowane cyklicznie w ustalonych odstępach czasu.

Jako osoba zatrudniająca pracowników, jesteś zobowiązany także do zapoznania swoich podwładnych z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w ściśle określonym aspekcie wykonywanych przez nich zadań. Każde bowiem stanowisko wiąże się ze szczególnym, właściwym sobie zestawem wskazówek i instrukcji, których należy bezwzględnie przestrzegać, aby wykonywać pracę nie tylko dobrze, rzetelnie i terminowo, ale także bezpiecznie.

Co grozi pracodawcy za brak przeprowadzonych w firmie szkoleń BHP?

Nieprzeprowadzenie szkoleń wstępnych BHP, brak realizacji szkoleń w wymaganym terminie, a także brak lub niepoprawne prowadzenie dokumentacji z zakresu szkoleń BHP – wszystko to kwalifikuje pracodawcę do obciążenia karą finansową. Jej wysokość może dochodzić nawet do 30 000 zł, jednak przepisy dopuszczają także wyższe kwoty grzywny, między innymi w sytuacji nagminnego naruszania obowiązku przeprowadzania szkoleń BHP przez pracodawcę. Warto tutaj pamiętać, że profesjonalnie przeszkoleni w zakresie BHP pracownicy to nie tylko sposób na uniknięcie kary finansowej, ale przede wszystkim gwarancja ich większego bezpieczeństwa, ochrona ich zdrowia, a nawet życia.

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież