Jak pozyskać środki na zakup samochodu?

bigstock money

 

Zakup samochodu to kosztowne przedsięwzięcie. Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na wydatek rzędu kilkunastu tysięcy złotych, albo nawet i większej sumy. Pewną alternatywą na pozyskanie auta jest leasing, jednak nie jest on dostępny dla wszystkich osób. Dlatego zawsze możemy zwrócić się do banku po kredyt. Kredyty samochodowe to jeden z bardziej popularnych produktów kredytowych w Polsce.

 

Kredyt samochodowy to zobowiązanie, które POlacy często wykorzystują do sfinansowania zakupu auta. Tego typu kredyt posiada charakterystyczne warunki umowy. Przede wszystkim jest udzielany na okres ok. 8-10 lat. Kredyt może sfinansować zakup używanego auta, jednak w takim przypadku łączna długość okresu kredytowania i wieku samochodu nie mogą przekroczyć 15 lat.

Kwota kredytu jest uzależniona od wartości kupowanego samochodu. Banki przy kredycie samochodowym wymagają często wkładu własnego, który jest procentem wartości samochodu. Kredytobiorca musi wyłożyć te środki z własnej kieszeni.

Oprócz wkładu własnego, banki wymagają również zabezpieczenia kredytu. W tym przypadku najczęściej można spotkać się z przewłaszczeniem samochodu lub cesją praw do ubezpieczenia. Przewłaszczenie ma miejsce w momencie braku terminowego spłacania kredytu. Bank w takiej sytuacji staje się właścicielem samochodu. Z kolei cesja praw ubezpieczenia polega na zapisaniu banku w dowodzie rejestracyjnym samochodu jako właściciela samochodu. Bank posiada z reguły 50% praw do ubezpieczenia.

Kredytowanie zakupu samochodu wiąże się z poniesieniem kosztów odsetkowych. Oprocentowanie kredytu składa się z marży banku i stawki bazowej WIBOR. WIBOR to rynkowe stopy procentowe – czyli oprocentowanie kredytów na rynku międzybankowym, skąd banki pozyskują kapitał na finansowanie akcji kredytowej. Oprócz oprocentowania, na koszty kredytu składa się przede wszystkim prowizja za udzielenie kredytu. Kredytobiorca ponosi ją w momencie udzielenia kredytu. Prowizja pobierana za udzielenie kredytu może wynieść nawet kilkanaście procent wartości kredytu w przypadku niektórych ofert.

Aby obniżyć koszty kredytu, klient może negocjować z bankiem warunki kredytowania. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest ubieganie się o kredyt w banku, którego jesteśmy klientem od dłuższego czasu. Banki także są w stanie obniżyć marże kredytową, jeśli klient skorzysta z innych produktów – np. ubezpieczenia.

Najlepszym sposobem na porównanie ofert kredytów jest analiza wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. RRSO uwzględnia koszty wszystkie koszty, które wiążą się z zaciągnięciem kredytu. RRSO jest w skali rocznej, dlatego na podstawie tego wskaźnika możemy określić jakie koszty odsetkowe poniesiemy w ciągu roku spłacania kredytu. RRSO można sprawdzić przeglądając rankingi ofert - np. ten który jest dostępny na polskabankowosc.com.pl/ranking-kredytow-samochodowych. Warto jednak pamiętać, że warunki kredytu są ustalane indywidualnie – m.in. na podstawie zdolności kredytowej danego kredytobiorcy. Warunki tej samej oferty mogą się różnić od siebie, w zależności od wielu czynników, które bank bierze pod uwagę przy udzielaniu kredytowania.