Skip to main content


Jak skutecznie oddać głos w wyborach samorządowych?

| Marcin | Wybory samorządowe 2024

W wyborach samorządowych, 7 kwietnia wyborcy otrzymają trzy lub cztery karty do głosowania. Aby głos był ważny, należy postawić znak „x” przy nazwisku jednego kandydata na karcie. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do 21.00.

Ile kart do głosowania?

Wyborcy w gminach naszego powiatu, otrzymają cztery karty do głosowania – jedną w głosowaniu na wójta lub burmistrza i po jednej w głosowaniu do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego. 

Karty do głosowania – czym się różnią?

Wójta i burmistrza wybiera się w wyborach bezpośrednich. Oznacza to, że na terenie danej gminy wyborcy otrzymają takie same karty do głosowania z nazwiskami wszystkich kandydatów.

W wyborach do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców radnych również wybiera się w wyborach bezpośrednich. W każdym z piętnastu okręgów wyborcy otrzymają po jednej karcie, na której będzie po jednym kandydacie z każdej zarejestrowanej listy.

W wyborach do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców, do rady powiatu, do sejmiku wojewódzkiego obowiązują wybory proporcjonalne. Oznacza to, że na każdej z kart do głosowania umieszczone są listy kilku lub kilkunastu kandydatów, które zostały zarejestrowane w danym okręgu przez komitety wyborcze. Listy kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania zgodnie z wylosowanymi numerami.

Jak oddać ważny głos?

Zgodnie z kodeksem wyborczym, wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata. Zasada ta dotyczy wszystkich kart w głosowaniach do rad, zarówno w wyborach w gminach do 20 tys. mieszkańców jak i w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców oraz w wyborach do rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego.

Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub nie postawiono znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata. Głos jest również nieważny, jeżeli znak „x” postawiono w kratce przy nazwisku kandydata, który został skreślony z listy.

W wyborach radnych w gminie liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców oraz w wyborach do rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu. Jeżeli znak „x” postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów, ale z tej samej listy, głos uznaje się za ważny i oddany na wskazaną listę z przyznaniem pierwszeństwa do uzyskania mandatu temu kandydatowi, przy którego nazwisku znak „x” jest umieszczony w pierwszej kolejności.

W wyborach na burmistrza, gdzie został zarejestrowany tylko jeden kandydat na karcie do głosowania będą kratki oznaczone słowem „TAK” i „NIE”. Wyborca głosuje na kandydata, stawiając znak „x” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie znaku „x” w kratce oznaczonej słowem „NIE” oznacza, że jest to głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata na burmistrza.

źródło: https://wybory.gov.pl/samorzad2024