fbpx

Obróbka plastyczna blachy a bezpieczeństwo operatora – zasady BHP

Obróbka blachy

Trudno przecenić jaką rolę odgrywa obróbka plastyczna blachy we współczesnym przemyśle. Szerokie zastosowanie metalowych arkuszy w praktycznie wszystkich sektorach rynku wytworzyło ogromne zapotrzebowanie na tego typu części. Pomimo rosnącej automatyzacji linii produkcyjnych, obecność wykwalifikowanego pracownika wciąż jest niezbędna, aby utrzymać wysoką jakość wykonania. Wymusza to również wdrożenie rygorystycznych zasad bezpieczeństwa, które ograniczą do minimum ryzyko utraty zdrowia lub życia przez pracowników.

Obróbka plastyczna blachy a bezpieczeństwo operatora

Miejsce pracy osoby odpowiedzialnej za obsługę maszyn do obróbki blach obfituje w czynniki, które narażają operatora na liczne niedogodności oraz zagrożenia. Niektóre z nich są stosunkowo łatwe do wyeliminowania poprzez użytkowanie odpowiedniej odzieży ochronnej, utrzymanie przestrzeni roboczej w porządku oraz unormowany czas pracy. Opisując szkodliwe czynniki w zakładach obróbki plastycznej, można podzielić je na trzy kategorie.

Czynniki uciążliwe – to okoliczności, które nie zagrażają zdrowiu oraz życiu, ale znacząco ograniczają wydajność operatora podczas wykonywania powierzonych mu zadań. Zalicza się do nich:

  • obciążenie statyczne – czyli sytuację, w której mięśnie są utrzymywane w napięciu pomimo braku ruchu kończyn lub tułowia. Obciążenie statyczne powoduje szybkie zmęczenie, zmniejszenie przepływu krwi – mogące prowadzić do wzrostu ciśnienia – oraz ucisk mechaniczny na naczynia krwionośne;
  • oświetlenie – prowadzące do nadmiernego zmęczenia, dolegliwości związanych z oczami, spadku wydajności oraz możliwego pogłębienia wad wzroku;
  • wysiłek fizyczny – czyli spadek wydajności w wyniku czynności, które wymagają dużego zaangażowania mięśni;
  • monotypia – czyli długotrwałe wykonywanie jednego zestawu czynności, co prowadzi nie tylko do szybkiego zmęczenia mięśni, ale również obniżenia koncentracji niezbędnej podczas wykonywania dokładnej pracy;
  • hałas infradźwiękowy – na pierwszy rzut oka może się wydawać, że określenie „niesłyszalny hałas” to oksymoron, jednakże ciało człowieka reaguje nawet na dźwięki o częstotliwościach niesłyszalnych dla ucha. Obróbka plastyczna blach wymaga użycia maszyn, które generują hałas infradźwiękowy, który ma negatywny wpływ na samopoczucie operatora;
  • stres – to reakcja organizmu na zdarzenia o nieprzyjemnym charakterze. O ile krótkotrwały stres ma pozytywny i mobilizujący wpływ na człowieka i pomaga mu przygotować się do trudnego zadania, stale występujące bodźce stresowe przyczyniają się do wyczerpania psychicznego oraz fizycznego operatora.

Czynniki szkodliwe – te zjawiska mogą prowadzić do powstawania schorzeń związanych z wykonywaną pracą. Zalicza się do nich:

  • hałas oraz drganiamaszyny do plastycznej obróbki mogą generować dźwięki, które prowadzą do powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jednocześnie długotrwałe wystawienie na wibracje przyczynia się do powstawania zjawiska rezonansu narządów wewnętrznych oraz części ciała, co odbija się negatywnie na kondycji operatora;
  • mikroklimat w miejscu pracy – im bardziej panująca w zakładzie temperatura odbiega od strefy komfortu cieplnego, tym pracownik będzie miał większe problemy ze skupieniem. Co więcej, wysoka lub niska temperatura wpływa m.in. na rozregulowanie gospodarki wodnej i elektrolitycznej organizmu, grozi wychłodzeniem, udarem cieplnym oraz zaburzeniami świadomości;
  • obecność oparów i mgły olejowej – może przyczynić się do podrażnienia oczu, skóry, gardła oraz płuc, a także utrudnia obsługę maszyny i grozi upadkiem w miejscu pracy.

Czynniki niebezpieczne – jak sama nazwa wskazuje – mogą doprowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia przez pracownika. Do tej kategorii zalicza się wszystkie obrażenia, spowodowane przez niezamierzony kontakt z urządzeniem, upadek w miejscu pracy, nieprawidłowe wykorzystanie maszyny lub uruchomienie niesprawnego bądź uszkodzonego narzędzia. Do czynników niebezpiecznych zalicza się również kontakt z przemieszczającym się materiałem, który podczas obróbki lub po jej zakończeniu może uderzyć pracownika. Maszyny do obróbki blach takie jak prasy krawędziowe CNC znajdziesz na: https://www.bi-top.pl/