fbpx

Fotowoltaika w Polsce - najważniejsze informacje

Inwestycja w odnawialne źródła energii (OZE) w Polsce skupia się głównie na fotowoltaice. Instalacje domowe z roku na rok generują coraz więcej energii. Według raportu "Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020" Instytutu Energetyki Odnawialnej domowe instalacje stanowią 70% źródeł fotowoltaicznych, a obrót rynku fotowoltaicznego na koniec roku może być bliski 5 mld złotych. Wszystko wskazuje na to, że zainteresowanie fotowoltaiką będzie wciąż rosnąć.

Dlaczego fotowoltaika w Polsce rozwija się?

Kiedy w 2019 roku przewidywano wzrost opłat za emisję dwutlenku węgla - podczas gdy energia elektryczna w Polsce w około 80% opiera się na węglu - oznaczało to znaczne podwyżki cen za prąd. Wówczas chyba nikt nie przypuszczał, że energia słoneczna jako ekologiczne źródło prądu tak szybko zyska na popularności.

Głównym czynnikiem, dzięki któremu fotowoltaika rozwija się w Polsce, jest jej zobowiązanie jako członka Unii Europejskiej do ograniczenia emisji dwutlenku węgla poprzez zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym do 15% do 2020 roku. Z tego powodu zostały stworzone projekty wspierające rozwój fotowoltaiki w Polsce, które miały zachęcić jak największą część społeczeństwa do inwestycji w odnawialne źródła energii.

Programy wspierające fotowoltaikę w Polsce od 2019 roku

Dzięki projektom takim jak Mój Prąd, znaczna część Polaków może pozwolić sobie na instalację paneli słonecznych, których koszt staje się mniejszy, inwestycja szybko się zwraca i przede wszystkim gwarantuje niskie rachunki za prąd. Programy błyskawicznie zyskały na popularności, a rynek fotowoltaiki w Polsce bardzo prężnie się rozwinął.

Dofinansowanie do 5 000 złotych - Mój Prąd

Program ten został ogłoszony w lipcu 2019 roku, a wnioski o przyznanie dofinansowania można było składać od końca sierpnia do 20 grudnia 2019 roku. Mój Prąd z budżetem 1 miliarda złotych oferuje niemal 200 000 beneficjentom dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej w wysokości 5 000 złotych lub zwrot kosztów instalacji do 50%. Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, które zamontowały mikroinstalację o mocy od 2 do 10 kW, spełniając dodatkowe warunki.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku

Ulga termomodernizacyjna zgodnie z projektem, który wszedł w życie 1 stycznia 2019 roku, polega na odliczeniu od podatku dochodowego wydatków, które ponieśliśmy w ramach termomodernizacji budynku. Z ulgi mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, które posiadają prawa do własności jednorodzinnego budynku. Projekt ma na celu zwiększenie łącznej mocy mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce.

banersunergo

Nowelizacja ustawy OZE

Kolejnym udogodnieniem była nowelizacja ustawy OZE, która wprowadziła w życie Pakiet Prosumencki, comiało umożliwić przedsiębiorcom korzystanie z instalacji fotowoltaicznych na podobnych zasadach co osoby fizyczne. Od tej pory przedsiębiorca może korzystać z systemu opustów (net-metering), dzięki czemu nadwyżki wygenerowanej energii oddaje do sieci i używa ich wtedy, gdy jego instalacja fotowoltaiczna nie wytwarza odpowiedniej ilości prądu (wieczorem lub zimą). Należy podkreślić, że instalacje, które mogą korzystać z tego udogodnienia, muszą być mikroinstalacjami (do 50 kW mocy).

Przyrost mocy energetycznej PV w Polsce w 2020 roku

Z raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej wynika, że łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2019 roku wynosiła prawie 1500 MW, a w maju 2020 roku przekroczyła 1950 MW. Nowe źródła mocy PV zainstalowanej w Polsce stanowiły 5,5% przyrostu mocy w UE. Największy przyrost nowych mocy pochodzi od mikroinstalacji w domach jednorodzinnych oraz od przedsiębiorców.

Instytut prognozuje, że na koniec 2020 roku moc zainstalowana w PV w Polsce może osiągnąć 2,5 GW, a obroty na rynku fotowoltaiki w stosunku do 2019 roku wzrosną nawet o 25% i przekroczą 5 mld zł. Polska ma znaczący potencjał przemysłowy w zakresie wytwarzania urządzeń i komponentów dla fotowoltaiki, a zatem w najbliższych latach może to być szansa do przełomu całej polskiej elektroenergetyki.