fbpx

Odnawialne źródła energii – wytwarzaj swój własny prąd

Od wielu lat mówi się o istocie odnawialnych źródeł energii. Temat ten staje się tylko ważniejszy w obliczu postępującego kryzysu klimatycznego i nadchodzącego kryzysu energetycznego. Krajobraz zmienia się diametralnie, a wraz z nim musi ulec zmianie także nasze myślenie o energetyce. Czas, byśmy to my sami przejęli kontrolę nad produkcją prądu dla siebie.

Krajobraz energetyczny

Już teraz jesteśmy świadomi tego, że nasze zasoby do wytwarzania energii ze źródeł nieodnawialnych nie są w stanie pokryć całego (i wciąż rosnącego) zapotrzebowania naszej planety. Stoimy zatem w obliczu wielkiego kryzysu, gdyż zarówno węgla jak i ropy ubywa, a przemysł nie zwalnia lecz przyspiesza.

Wiele krajów, w tym Unia Europejska, widzi rozwiązanie w przerzucaniu się na odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna, wodna i wiatrowa. Choć jeszcze stanowią one niewielki procent w produkcji energii globalnie, trend ten zaczyna się zmieniać.

odnawialnezrodlaenergii wytwarzajswojwlasnyprad2

Źródło: JKT SOLAR

Najlepszym tego przykładem jest UE, która stworzyła szereg ulg podatkowych i dotacji dla krajów i osób, które chcą wytwarzać i korzystać z zielonej energii. Widać to gołym okiem także w Polsce, gdzie coraz więcej dachów posiada panele fotowoltaiczne. Dzięki wdrożonym dla prywatnych konsumentów rozwiązaniom, wielu z nich fotowoltaikę może rozważać, jako realną możliwość. I z tej możliwości korzysta, gdyż wytwarzanie własnego prądu zwyczajnie się opłaca.

jkt4

Koszta i rachunki

Instalacja fotowoltaiczna przestała być opcją tylko dla najzamożniejszych, a stała się mądrym rozwiązaniem dla wszystkich. Dzięki takim programom, jak Mój Prąd i wielu innym, zakup takiej instalacji jest prostszy. Szacuje się, że przeciętne gospodarstwo domowe może pokryć w pełni koszta instalacji fotowoltaicznej w 7 lat, a po tym czasie cieszyć się darmową lub bardzo tanią energią elektryczną, która dodatkowo wytwarzana jest w sposób przyjazny dla środowiska. Oszczędności wynikające z mniejszych rachunków za energię w perspektywie kilkudziesięciu lat, w których instalacja produkuje nam prąd, zaczynają przemawiać do wyobraźni i kieszeni konsumentów.

Plany na przyszłość

Unia Europejska do 2050 roku chce, aby Europa była pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem na świecie. Zmiany nastąpić muszą, gdyż od kryzysu klimatycznego nie możemy odwrócić się plecami – on nadejdzie i wszyscy już zaczynamy odczuwać tego skutki. Inwestycja w zieloną energię to nie tylko możliwość tworzenia oszczędności w naszym domowym budżecie – to także szansa na zabezpieczenie się przed kryzysem energetycznym oraz okazja do dołożenia swojej cegiełki w powstrzymaniu kryzysu klimatycznego.