fbpx

Łucja Garstecka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach napisała najlepiej dyktando

Szkoła Podstawowa w Rożnowie zorganizowała już XI Powiatowy Konkurs Ortograficzny.

Adresowany był do uczniów szkół podstawowych, którzy reprezentowali trzynaście szkół podstawowych powiatu obornickiego. Pierwsze miejsce zdobyła Łucja Garstecka, uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach, drugie miejsce przypadło w udziale Lenie Marcinkowskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej w Ryczywole, a trzecie miejsce zajęła Stefania Runowska ze Szkoły Podstawowej w Kiszewie.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Magdalena Krzyżaniak, Agnieszka Muszak i Karina Kurach. 

Nagrody dla zwycięzców ufundował Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach, dzięki przychylności Zarządu i Prezesa Macieja Kłosowskiego. Ponadto drobne upominki dla wszystkich uczestników przeznaczył Dział Promocji Urzędu Miejskiego w Obornikach oraz lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek. Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom, którzy tym samym pomogli w zorganizowaniu i przeprowadzeniu tegoż konkursu.