Edukacja eoborniki.pl

Maniewo pamięta

  • oborniki.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maniewie włączył się w akcje MEN „Szkoła Pamięta”, której celem było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia.