Bieg Niepodległości dla dzieci i młodzieży

11 listopada w Obornikach zorganizowana zostanie kolejna edycja Biegu Niepodległości. To szansa startu także dla młodszych biegaczy.

Główne dystanse Biegu Niepodległoci to 5 i 10 km. Przed startem do głównych biegów zobaczymy zmagania dzieci i młodzieży. W tej rywalizacji mogą brać udział uczniowie z całej Polski. Jest jednak do spełnienia podstawowa formalność. Zgłoszenia musi dokonac opiekun/rodzic.Na uczestników czekają rogale świętomarcińskie, ale i specjalne medale. Opłata startowa wynsi 15 zł. Dzieci z roczników 2013-2015 biegną nieodpłatnie.

Biuro zawodów będzie czynne 10 listopada w godzinach 10:00-13:00, a w dniu Biegu od 07:00. Mieścić się będzie ono w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. T. Kutrzeby. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Obornickiego Centrum Sportu przy ul. Objezierskiej 2, tel. 61 29 60 906.

Zapisów można dokonac poprzez stronę Plus Timing.

Regulamin Biegu Niepodległości:

REGULAMIN „BIEG NIEPODLEGŁOŚCI” Biegi szkolne dzieci i młodzieży 11.11.2019r.

 1. Cel imprezy

  1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu wśród dzieci i młodzieży.

  1. Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz współzawodnictwa sportowego.

 1. Organizatorzy

  1. Obornickie Centrum Sportu, ul. Objezierska 2, 64-600 Oborniki; tel. 61 29 60 906

  1. SKS Oborniki

 1. Nazwa zawodów, termin, miejsce i trasa

  1. Bieg Niepodległości” – bieg towarzyszący dla dzieci i młodzieży

  1. Termin: 11 listopada 2019r. godz. 9.30

  1. Miejsce: Oborniki – start/meta Rynek

  1. Trasa:

   • Rocznik 2013-2015:

Trasa to odcinek 50 m wyznaczony przy Rynku

   • Roczniki 2010-2012:

Trasa jednej pętli wokół płyty Rynku (ok.280 m)

Roczniki

2007-2009

oraz

roczniki

2004-2006:

Trasa jednej

pętli: Oborniki

Rynek (start na wysokości banku PKO) –

ul. Piłsudskiego

ul. Kościelna – ul. Czarnkowska – po wbiegnięciu na

Rynku zawodnicy

obiegają

płytę Rynku

do miejsca

startu. Ilość pętli

uzależniona jest od kategorii biegowej uczestników. Jedna pętla to ok. 400m.

IV. Kategorie biegów szkolnych:

  1. Rocznik 2013-2015 – dystans 50m (wyznaczony odcinek – Rynek)

  1. Roczniki 2010-2012 – dystans 280m (jedna pętla – mała wokół płyty Rynku)

  1. Roczniki 2007-2009 – dystans 800m (dwie pętle – większe)

  1. Roczniki 2004-2006 – dystans 1200m (trzy pętle – większe)

 1. Punktacja

  1. W końcowej klasyfikacji o miejscu decydować będzie czas brutto biegu. Za pomiar czasu odpowiedzialna jest firma PLUS TIMING.

  1. Nie będzie prowadzona klasyfikacja w kategorii 2013-2015, zawodnicy w tej kategorii nagradzani są za udział w zawodach.

VI. Nagrody

 1. Każdy uczestnik zawodów otrzymuje pamiątkowy medal oraz tradycyjnego rogala Świętomarcińskiego.

 1. Statuetki dla trzech najlepszych (osobno dziewczyny i chłopcy) w kategorii od 2004 do 2012

VII. Uczestnictwo

 1. W biegu mogą uczestniczyć tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich.

 1. Każdy uczeń zobowiązany jest przed biegiem do zapoznania się z regulaminem

i uzyskania zgody od rodziców (opiekunów prawnych). Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem zawodów, dokonania zgłoszenia dziecka do zawodów za pomocą formularza zapisów ocs.oborniki.pl, podpisania stosownego oświadczenia w biurze zawodów oraz przebywania z dzieckiem w trakcie trwania zawodów.

 1. Zawodnicy wraz z rodzicem, opiekunem prawnym zobowiązani są do przybycia do biura zawodów w celu dokonania weryfikacji oraz odbioru numeru startowego.

 1. Zawodnicy startują w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność, biorąc udział w zawodach przyjmują do wiadomości, że wiąże się on z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko kontuzji, wypadków oraz strat o charakterze majątkowym. Organizator w związku z powyższym zaleca:

  1. dokonanie ubezpieczenia NNW w własnym zakresie

  1. dokonania specjalistycznych badań lekarskich potwierdzających możliwość uczestnictwa w zawodach w własnym zakresie

 1. Zgłoszenia do biegu można dokonać na stronie internetowej Obornickiego Centrum Sportu www.ocs.oborniki.pl

 1. ZGŁOSZENIA DOKONUJE RODZIC LUB PRAWNY OPIEKUN.

 1. Za osobę zgłoszoną do biegu uznaje się osobę która wypełni i prześle formularz zgłoszeniowy (drogą elektroniczną, zgłoszenia dokonuje rodzic, prawny opiekun) oraz dokona opłaty startowej. Opłatę dokonuje się on-line, po wypełnieniu formularza zapisów należy bezpośrednio przejść do opłat. Zgłoszenie bez dokonanej opłaty startowej nie zostanie przyjęte. Na liście startowej znajdują się tylko osoby które dopełniły wszystkich formalności zgłoszeniowych.

 1. Opłata startowa wynosi 15 zł.

 1. Opłata startowa nie dotyczy dzieci w kategorii 2013-2015, zawodnicy tej kategorii są zwolnieni z opłaty.

 1. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do dnia 27 października 2019r. Po tym terminie nie będzie możliwości zapisów na bieg. Organizator

zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia list startowych z powodów organizacyjnych.

 1. Zgłoszenia nie będą przyjmowane w przeddzień i w dniu zawodów.

UWAGA!!! ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW MOGĄ DOKONAĆ TYLKO RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM

W FORMULARZU ZAPISÓW NALEŻY WPISAĆ DANE ZGŁASZAJĄCEGO, KTÓRY ZGŁASZAJĄC DZIECKO DO ZAWODÓW POTWIERDZA, ŻE JEST RODZICEM LUB OPIEKUNEM PRAWNYM ORAZ ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z REGULAMINEM, JEDNOCZEŚNIE WYRAŻAJĄC ZGODĘ NA UDZIAŁ W ZAWODACH DZIECKA.

VIII. Biuro zawodów

Biuro zawodów czynne będzie:

 1. 10 listopada (niedziela) w godzinach: 10.00 – 13.00

 1. 11 listopada (poniedziałek) w dniu biegu w godzinach: 7.00 – 9.00

Biuro zawodów mieści się w Zespole Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach przy ul. Ks. Szymańskiego 5:

IX. Program czasowy

  1. 7.00-9.00 otwarcie biura zawodów, pobieranie numerów startowych

  1. 9.30 start biegu towarzyszącego dla dzieci – Rynek

  1. Ok. 10.30 wręczenie nagród – Rynek

  1. Po biegu poczęstunek (rogal)

 1. Postanowienia końcowe

  1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

  1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu dla potrzeb organizacji zawodów.

  1. Organizator zobowiązuje zawodników, którzy przerwą bieg aby poinformowali organizatora (dyrektora biegu) o zejściu z trasy.

  1. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na trasie biegu.

  1. Bieg odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

  1. Dojazd uczestników odbywa się na własny koszt.

  1. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas zawodów.

  1. Protesty będą przyjmowane i rozstrzygane bezpośrednio po biegu.

  1. Informacje dotyczące biegu można uzyskać pod adresem: Obornickie Centrum Sportu ul. Objezierska 2 64-600 Oborniki, Tel. 61 29 60 906, www.ocs.oborniki.pl

 

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.

Kod antyspamowy
Odśwież