IV edycja Dyktanda Powiatowego

IV edycja Dyktanda Powiatowego

Po roku przerwy ponownie odbędzie się Dyktando Powiatowe. Jego IV edycja odbędzie się już 21. marca w Obornickim Ośrodku Kultury.

Inicjatorem Dyktanda jest Łukasz Kasperski. W poprzednich latach organizowało je Stowarzyszenie Bogdanowo-Zawsze Aktywni. W tym roku wspomaga je Obornicki Ośrodek Kultury.

W rywalizacji udział mogą brac mieszkańcy powiatu obornickiego. Na zwycięzcę zawiłości ortograficznych czeka żywa gotówka w wysokości 500zł. 

W Dyktandzie mogą brać udział także dzieci z klas 4-6 szkół podstawowych. Dla nich stworzono bowiem osobną klasyfikację.

Chętni mogą zgłaszać się poprzez mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Można to uczynić jeszcze do 17. marca. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej zabawie!

ORGANIZATORZY 

Stowarzyszenie Bogdanowo – Zawsze Aktywni
Bogdanowo 30, 64-600 Oborniki

Obornicki Ośrodek Kultury
ul. Armii Poznań 18, 64-600 Oborniki

PATRONAT HONOROWY


Starosta Obornicki Adam Olejnik

Burmistrz Obornik Tomasz Szrama

ZASADY UCZESTNICTWA

a) Grupy wiekowe
* uczniowie klas 4-6
* młodzież i dorośli
(w zależności od liczby i wieku uczestników organizator może zmienić formułę).

b) Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia indywidualnego (młodzież i dorośli) lub grupowego (uczniów klas 4-6 zgłasza szkoła) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do 15 marca 2015. W przypadku zgłoszeń grupowych obowiązuje limit 5 uczestników.

c) O zakwalifikowaniu uczestnika do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc
w poszczególnych kategoriach – 40 osób w grupie młodszej i 60 osób w grupie starszej.

d) Organizatorzy tworzą dla każdej z grup listę rezerwową (20 osób).

e) W konkursie mogą uczestniczyć przedstawiciele Organizatorów, ale dobrowolnie rezygnują oni z ewentualnych nagród.

f) Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i noclegu.

g) Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatorów w celu dokumentacji i rozliczenia konkursu (zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97).

h) Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu i utrwalenie
na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych oraz umieszczanie ich w materiałach służących pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu, wydawanych oraz rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice,
w nieograniczonym czasem i przestrzenią polu eksploatacji.

JURY

Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury złożone z językoznawców.

PRZEBIEG KONKURSU

a) Konkurs odbędzie się w sobotę 21.03.2015. o godz. 17.00 w Obornickim Ośrodku Kultury.

b) Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.

c) Dyktowanego tekstu nie wolno pisać wersalikami (wielkie litery drukowane) oraz kopiować.

d) Ocenie podlegać będzie poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

e) Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.

f) Jeśli spośród uczestników nie uda się wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub zawierających tę samą liczbę błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do przeprowadzenia dogrywki, w której wezmą udział finaliści – autorzy najlepszych prac.

h) Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia.

i) Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 21 marca 2015 o godzinie 19.30.

j) Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizatorów.

k) W przerwie potrzebnej na sprawdzenie prac przewidywany jest poczęstunek
dla uczestników oraz zabawa językowa „WIETRZENIE SŁOWNIKÓW” z udziałem dziennikarzy, nauczycieli, przedsiębiorców i samorządowców.

NAGRODY

a) Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne i/lub rzeczowe za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej.

b) Pozostali uczestnicy Dyktanda otrzymają drobne upominki.

c) W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego regulaminu.

b) Decyzję o wykluczeniu uczestnika w związku z naruszeniem przez niego postanowień regulaminu podjąć mogą osoby wskazane przez Organizatorów, czuwające nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

c) W uzasadnionych przypadkach organizatorzy mają prawo do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu lub jego etapów.

dyktando iv

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież