Skip to main content

Samorządy z północnej Wielkopolski z dofinansowaniem na rozwój infrastruktury drogowej

foto: Wielkopolski Urząd Wojewódzki
foto: Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Kolejne wielkopolskie samorządy otrzymały dofinansowanie na realizację zadań drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dziś w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile umowy z czterema samorządami na łączną kwotę blisko 6 mln zł podpisał wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Te drogi lokalne są najważniejsze dla mieszkańców, którzy codziennie z nich korzystają. Ale bezpieczeństwo i komfort mieszkańców to jest jedno. Drugim ważnym założeniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest impuls inwestycyjny, tak aby te inwestycje drogowe otwierały kolejne możliwości rozwojowe dla regionu – podkreśla wojewoda Michał Zieliński.

Jak dodaje wojewoda, obecnie trwa nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu na 2024 rok. Wysokość środków funduszu przeznaczonych na dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych w województwie wielkopolskim na rok 2024 wynosi ponad 395 mln zł. To rekordowe środki w historii programu dla wielkopolskich samorządów.

Najwyższe dofinansowanie na ponad 3 mln zł otrzymała dziś Piła. Władze miasta planują przeznaczyć środki na przebudowę ulicy Krzywej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która zostanie zrealizowana w ramach zadania zakładającego rewitalizację rejonu ulicy Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Gmina Wysoka otrzymała dwie dotacje na łączną kwotę blisko 2 mln zł. Dzięki dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg samorząd zrealizuje przebudowę drogi w miejscowości Kostrzynek oraz przebudowę drogi Jeziorki Kosztowskie w kierunku Kosztowa.

Gmina Jastrowie dzięki rządowemu wsparciu w ramach programu w wysokości 484 tys. zł będzie mogła przebudować ulicę Kolejową w Jastrowiu. Z kolei gmina Ryczywół dofinansowanie w wysokości 386 tys. zł przeznaczy na budowę drogi z kanalizacją deszczową - ul. Sosnowej w Ryczywole.

RFRD to przede wszystkim rozwój dróg gminnych i powiatowych. Program pozwala budować i modernizować drogi, z których wszyscy mieszkańcy korzystają na co dzień, żeby dojechać do pracy, szkoły, czy też do szpitala, ale przede wszystkim rozwija Polskę lokalną. W 2023 r. do samorządów w całej Polsce na rozwój infrastruktury drogowej trafi ponad 2,6 mld zł. Wliczając środki na 2023 r. to od początku programu łącznie ponad 15,3 mld zł. Dofinansowanie dla Wielkopolski na ten rok to 233,3 mln zł, co pozwoli na realizację 150 zadań, w tym 42 powiatowych i 108 gminnych. To aż 184 km nowych i wyremontowanych dróg w naszym regionie.

Tomasz Tański powołany na stanowisko Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego

Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk powołała Tomasza Tańskiego na stanowisko Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Zmiana komisarza w Pile

Premier Donald Tusk  na podstawie art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wyznaczył z dniem 11 stycznia 2024 r. Beatę Dudzińską do pełnienia funkcji prezydenta miasta Piły do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego prezydenta.

Pierwszy dzień pracy nowej wojewody wielkopolskiej Agaty Sobczyk

Edukacja, ochrona środowiska i wzmacnianie roli kobiet w życiu społecznym – to trzy główne obszary, którym chce poświęcić swoją działalność nowa wojewoda wielkopolska.

Agata Sobczyk nowym wojewodą wielkopolskim

Wiceminister Wiesław Szczepański wręczył powołanie na urząd wojewody wielkopolskiego Agacie Sobczyk.

105 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Wywieś flagę powstańczą w hołdzie bohaterom – uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918–1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej!

Kto zastąpi Michała Zielińskiego?

Powołanie nowego rządu będzie skutkować zmianami wojewodów. Kto więc zastąpi Michała Zielińskiego?

10.12.2023 – zmiana rozkładu jazdy - co nowego dla naszych Podróżnych?

10 grudnia 2023 r. wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany: