Skip to main content

Samorządy z północnej Wielkopolski z dofinansowaniem na rozwój infrastruktury drogowej

foto: Wielkopolski Urząd Wojewódzki
foto: Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Kolejne wielkopolskie samorządy otrzymały dofinansowanie na realizację zadań drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dziś w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile umowy z czterema samorządami na łączną kwotę blisko 6 mln zł podpisał wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Te drogi lokalne są najważniejsze dla mieszkańców, którzy codziennie z nich korzystają. Ale bezpieczeństwo i komfort mieszkańców to jest jedno. Drugim ważnym założeniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest impuls inwestycyjny, tak aby te inwestycje drogowe otwierały kolejne możliwości rozwojowe dla regionu – podkreśla wojewoda Michał Zieliński.

Jak dodaje wojewoda, obecnie trwa nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu na 2024 rok. Wysokość środków funduszu przeznaczonych na dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych w województwie wielkopolskim na rok 2024 wynosi ponad 395 mln zł. To rekordowe środki w historii programu dla wielkopolskich samorządów.

Najwyższe dofinansowanie na ponad 3 mln zł otrzymała dziś Piła. Władze miasta planują przeznaczyć środki na przebudowę ulicy Krzywej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która zostanie zrealizowana w ramach zadania zakładającego rewitalizację rejonu ulicy Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Gmina Wysoka otrzymała dwie dotacje na łączną kwotę blisko 2 mln zł. Dzięki dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg samorząd zrealizuje przebudowę drogi w miejscowości Kostrzynek oraz przebudowę drogi Jeziorki Kosztowskie w kierunku Kosztowa.

Gmina Jastrowie dzięki rządowemu wsparciu w ramach programu w wysokości 484 tys. zł będzie mogła przebudować ulicę Kolejową w Jastrowiu. Z kolei gmina Ryczywół dofinansowanie w wysokości 386 tys. zł przeznaczy na budowę drogi z kanalizacją deszczową - ul. Sosnowej w Ryczywole.

RFRD to przede wszystkim rozwój dróg gminnych i powiatowych. Program pozwala budować i modernizować drogi, z których wszyscy mieszkańcy korzystają na co dzień, żeby dojechać do pracy, szkoły, czy też do szpitala, ale przede wszystkim rozwija Polskę lokalną. W 2023 r. do samorządów w całej Polsce na rozwój infrastruktury drogowej trafi ponad 2,6 mld zł. Wliczając środki na 2023 r. to od początku programu łącznie ponad 15,3 mld zł. Dofinansowanie dla Wielkopolski na ten rok to 233,3 mln zł, co pozwoli na realizację 150 zadań, w tym 42 powiatowych i 108 gminnych. To aż 184 km nowych i wyremontowanych dróg w naszym regionie.

Gala finałowa Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Z rodziną najlepiej” -  IV edycja oraz Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego  „Rodzinne przysmaki”

Oba konkursu promują wartości rodzinne i wspólne spędzanie czasu. Pomagają w budowaniu więzi społecznych, a przede wszystkim przynoszą radość z udziału w czymś wyjątkowym. W trakcie uroczystości wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego reprezentowała I wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestra...

Nagrodzono najaktywniejsze sołectwa z północnej Wielkopolski

W niedzielę 5 listopada w Wysokiej, w powiecie pilskim odbył się finał VII edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” organizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Aż 9 sołectw otrzymało tytuł „Aktywna Wieś Wielkopolska” oraz nagrodę finansową w wysokości 5 tys. zł, przyznano...

Wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości

– 11 listopada świętujemy niepodległość – dumni z bohaterów i wdzięczni za przebytą drogę kilku pokoleń naszych przodków, walczących o prawo do ojczystego języka, o prawo do ojczystej ziemi, o historię i przyszłość narodu – mówił wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podczas wojewódzkich obchodó...

Wybierz najlepsze unijne projekty!

4 kategorie i 20 nominowanych. Już 23 października startuje druga edycja plebiscytu  „Łączy nas WIELkopolskiE” na najlepsze projekty unijne w województwie. Internauci zdecydują, które przedsięwzięcia zrealizowane z Funduszy Europejskich zasługują na miano najlepszego.

Hasło z czasów komuny na dworcu w Poznaniu

Na budynku starego dworca PKP w Poznaniu namalowano w nocy hasło w historycznym brzmieniu.

3.09.2023 – korekta rozkładu jazdy - co nowego dla naszych Podróżnych?

 3 września 2023 r. wchodzi w życie korekta rozkładu jazdy pociągów Kolei Wielkopolskich, poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany na poszczególnych liniach. Wprowadzone zmiany nie dotyczą trasy Poznań - Piła.

17 przypadków zakażeń Legionellą w województwie wielkopolskim od początku roku

W związku z informacjami o zakażeniach Legionellą w województwie wielkopolskim wojewoda Michał Zieliński zwołał sztab kryzysowy. Spotkanie miało na celu określenie źródeł występowania bakterii oraz wypracowanie skutecznych działań zaradczych.