Skip to main content

Murowana Goślina z komisarzem

| MP | Wielkopolska
foto: www.murowana-goslina.pl
foto: www.murowana-goslina.pl

Premier Mateusz Morawiecki na podstawie art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wyznaczył z dniem 24 lutego 2023 r. Zbyszka Górnego do pełnienia funkcji burmistrza miasta i gminy Murowana Goślina do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego burmistrza.

Poprzedni burmistrz Murowanej Gośliny, zrzekł się mandatu. Rok temu postawiono mu kilkanaście zarzutów dotyczących korupcji, naruszenia nietykalności funkcjonariusza CBA i zmuszanie go do odstąpienia od czynności służbowych. Zarzuca mu się też żądania łapówek i niedopełnienie obowiązków służbowych. Urbański wyraził zgodę na podawanie swojego imienia i nazwiska. Jak podaje https://www.portalsamorzadowy.pl/,  11 stycznia 2022 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało burmistrza Murowanej Gośliny i sześć innych osób. Były burmistrz usłyszał 12 zarzutów, głównie korupcyjnych. Na początku bieżącego miesiąca zrezygnował ze stanowiska. Stało się tak po tym, jak dostał pierwszy wyrok w sprawie naruszenia nietykalności funkcjonariusza CBA podczas swojego zatrzymania.

W związku z powyższym Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wnioskiem z dnia 13 lutego 2023 r., przekazanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wystąpił o wyznaczenie Zbyszka Górnego do pełnienia funkcji burmistrza Murowanej Gośliny. 

Zbyszko Górny jest absolwentem Politechniki Poznańskiej. Od 1994 roku pracuje w Sieci Badawczej Łukasiewicz w Poznańskim Instytucie Technologicznym, gdzie jest odpowiedzialny m.in. za wdrażanie i projektowanie systemów logistycznych. W 2021 roku przez pięć miesięcy pełnił funkcję wójta gminy Dopiewo do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta. W latach 2006 – 2015 był przewodniczącym Rady Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo w Poznaniu, gdzie również w latach 2019 – 2023 pełnił funkcję radnego. W latach 2014 – 2018 był radnym miasta Poznania, a także wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej.

10.12.2023 – zmiana rozkładu jazdy - co nowego dla naszych Podróżnych?

10 grudnia 2023 r. wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany:

Gala finałowa Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Z rodziną najlepiej” -  IV edycja oraz Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego  „Rodzinne przysmaki”

Oba konkursu promują wartości rodzinne i wspólne spędzanie czasu. Pomagają w budowaniu więzi społecznych, a przede wszystkim przynoszą radość z udziału w czymś wyjątkowym. W trakcie uroczystości wojewodę wielkopolskiego Michała Zielińskiego reprezentowała I wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestra...

Nagrodzono najaktywniejsze sołectwa z północnej Wielkopolski

W niedzielę 5 listopada w Wysokiej, w powiecie pilskim odbył się finał VII edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” organizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”. Aż 9 sołectw otrzymało tytuł „Aktywna Wieś Wielkopolska” oraz nagrodę finansową w wysokości 5 tys. zł, przyznano...

Wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości

– 11 listopada świętujemy niepodległość – dumni z bohaterów i wdzięczni za przebytą drogę kilku pokoleń naszych przodków, walczących o prawo do ojczystego języka, o prawo do ojczystej ziemi, o historię i przyszłość narodu – mówił wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podczas wojewódzkich obchodó...

Wybierz najlepsze unijne projekty!

4 kategorie i 20 nominowanych. Już 23 października startuje druga edycja plebiscytu  „Łączy nas WIELkopolskiE” na najlepsze projekty unijne w województwie. Internauci zdecydują, które przedsięwzięcia zrealizowane z Funduszy Europejskich zasługują na miano najlepszego.

Hasło z czasów komuny na dworcu w Poznaniu

Na budynku starego dworca PKP w Poznaniu namalowano w nocy hasło w historycznym brzmieniu.

3.09.2023 – korekta rozkładu jazdy - co nowego dla naszych Podróżnych?

 3 września 2023 r. wchodzi w życie korekta rozkładu jazdy pociągów Kolei Wielkopolskich, poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany na poszczególnych liniach. Wprowadzone zmiany nie dotyczą trasy Poznań - Piła.