fbpx

Senator Libicki zgłosił poprawki do budżetu państwa na rok 2020

 

Senat RP zgłosił blisko 100 poprawek do budżetu państwa. Wśród nich są te przedstawione przez senatora Jana Filipa Libickiego.

 

Sejm przyjął budżet 14 lutego. Do tej uchwały swoje uwagi zgłosił Senat. Wśród nich znalazły się te, które zaproponował senator Jan Filip Libicki. Trafią one teraz do Sejmu.

Poprawki do ustawy budżetowej na rok 2020:

1)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu państwa o 100 tys. zł,

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 100 tys. zł,

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, dodaje się poz. ... – Zakup mobilnej stacji rentgenowskiej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, z kwotą wydatków majątkowych 100 tys. zł;

2)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu państwa o 700 tys. zł,

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 700 tys. zł,

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, dodaje się poz. ... – Zakup stacjonarnej stacji rentgenowskiej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, z kwotą wydatków majątkowych 700 tys. zł;

3)

a) w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu państwa o 500 tys. zł,

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 500 tys. zł,

c) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, dodaje się poz. ... – Zakup karetki specjalistycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, z kwotą wydatków majątkowych 500 tys. zł;