fbpx

Wyróżnienie dla Adam Olejnika

Adam Olejnik został wyróżniony tytułem "Samorządowca 20-lecia".

Czwartkowa sesja Rady Powiatu rozpoczęła się od uroczystości wręczenia Staroście Obornickiemu Adamowi Olejnikowi honorowej statuetki i wyróżnienia „Samorządowca 20-lecia”, przyznanego przez Związek Powiatów Polskich. Wręczył je wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Świebodziński Zbigniew Szumski.

W tym roku samorządy powiatowe obchodzą jubileusz 20-lecia. Jest to okazja do uhonorowania samorządowców, którzy mają szczególny wkład w rozwój lokalny, a także działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej. Do grona takich osób należy Starosta Obornicki Adam Olejnik.

Od początku istnienia powiatu jest radnym Rady Powiatu Obornickiego. W latach 1998-2010 był przewodniczącym Komisji Finansów Rady Powiatu oraz nieetatowym członkiem Zarządu Powiatu w latach 2002-2010.

Od 2010 roku do chwili obecnej pełni funkcję Starosty Obornickiego. W roku 2017 obchodził jubileusz 50- lecia nieprzerwanej pracy zawodowej. Pan Adam Olejnik został odznaczony m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, odznaką „Zasłużony działach ruchu spółdzielczego” oraz medalem „Zasłużony dla Ziemi Obornickiej”.

W pracy samorządowej od początku z dużym znawstwem interesował się sprawami budżetowymi. Dzięki właściwej polityce finansowej starosty, niewielki Powiat Obornicki z olbrzymimi potrzebami, przez wszystkie lata nigdy nie popadł w jakiekolwiek perypetie finansowe. Pomimo skromnych dochodów własnych, powiat zawsze miał na uwadze wysoki udział wydatków majątkowych w strukturze budżetu. W czasie kadencji starosty Olejnika wybudowano nowy budynek szpitalny o powierzchni 2500 m², a także zmodernizowano i rozbudowano dwa inne budynki. Wcześniej zaniedbany technicznie obornicki szpital w grudniu 21018 roku będzie spełniał wszystkie wymogi Ministra Zdrowia. Dobrze zorganizowana sieć placówek oświatowych mieści się w zadbanych technicznie budynkach, także zabytkowych, co również jest zasługą Starosty Adam Olejnika.

Rok 2017 powiat zamknął 28,75 % udziałem wydatków majątkowych w budżecie, przy 30% zadłużeniu w stosunku do dochodów.

Starosta Adam Olejnik jest człowiekiem niezwykle życzliwym i otwartym na dialog i współpracę z wszystkimi instytucjami i mieszkańcami powiatu.

Rok 2018 jest dla samorządów terytorialnych rokiem szczególnym. 100 lat temu Polska odzyskała Niepodległość. W tamtym okresie odradzał się także samorząd terytorialny będący podwaliną pod budowanie wolnego państwa polskiego. Z kolei 20 lat temu, 5 czerwca 1998 roku, uchwalona została ustawa o samorządzie powiatowym.

związek powiatów polskich adam olejnik