Odebrano Bielawską. Są drobne uwagi (foto + film)

W piątek 14 września dokonano odbioru technicznego ulic: Bielawskiej, Wybudowanie, Przylesie i Drogi Leśnej w Obornikach.

Zakończona inwestycja na Bielawach to jednak z największych, jeśli nie największa inwestycja w tej części miasta. Przebudowane drogi, nowe ścieżki rowerowe i chodniki, a do tego oświetlenie. Inwestycja pochłonęła ponad 4 mln zł. Gmina Oborniki pozyskała na ten cel ponad 1 mln zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 

Po odbiorze drogi pojawiły się głosy o konieczności dokonaniu kilku korekt. Radni przekazali burmistrzowi Tomaszowi Szramie swoje uwagi co do konkretnych odcinków inwestycji. Radny Marek Lemański prosił o to, aby wystąpić do PEC-u z prośbą o przesunięcie podpory rur ciepłowniczych tak, aby samochody ciężarowe skręcające z ulicy Bielawskiej w Kubiaka w stronę Słonaw miały łatwość manewrowania. Kolejna uwaga to prośba radnego Ariela Mańczaka, aby wystąpić do Spółdzielni Mieszkaniowej o zgodę na przygotowanie przejścia dla pieszych łączącego chodnik osiedlowy z chodnikiem na ulicy Droga Leśna oraz próg zwalniający na wysokości bloków na ulicy Droga Leśna. Burmistrz wysłuchał wszystkich i w ciągu najbliższych dni wystąpi do odpowiednich jednostek o zajęcie się zgłoszonymi uwagami.

Poniżej też przypominamy wypowiedzi radnych A. Gintrowicz, A. Mańczaka i Sekretarza Gminy Krzysztofa Nowackiego nt. oddanej inwestycji.

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież