Premier Mateusz Morawiecki o drodze S-11

Premier Morawiecki w czasie spotkania na Śląsku w swojej wypowiedzi nawiązał do budowy drogi S-11 wymieniając Oborniki.

Obecny rząd obiecuje zbudowanie wielu dróg, jedną z nich ma być S11 wraz z odcinkiem, który szczególnie interesuje mieszkańców Powiatu Obornickiego. Poniżej wypowiedź Premiera Morawieckiego.

 

 

Komentarze  

-8 #25 Marcin eoborniki.pl 2018-07-13 19:28
Cytuję Adam:

Oczywiście że musimy się kierować naszą Polską logiką ale formalnie jest tak: "Idea sieci Natura 2000 zakłada zwiększenie skuteczności działań ochronnych poprzez stworzenie dodatkowego - kompletnego i metodycznie spójnego - (..).
Czyli wszystko i nic, bo w polskim prawie są wskazane konkretne formy ochrony przyrody, a wymysł pt. Natura 2000 stał się tylko straszakiem, który my Polacy podnieśliśmy do najwyższego piedestału, gdzie w parkach narodowych dopuszcza się normalne wycinki, ale jak już jest powierzchnia
naturowa to społeczeństwo już doszukuje się nie wiadomo czego bo Unia. Cała Puszcza Notecka jest praktycznie w dyrektywie ptasiej Natury 2000, ale np. z uwagi na ptaszka o nazwie lerka czyli skowronek borowy, który potrzebuje dużych otwartych śródleśnych polan i aby zachować jego istnienie dopuszczono w tej puszczy wykonywanie zrębów o powierzchni większej niż 4 ha za jednym razem, co od ponad 20 lat leśnicy sukcesywnie wycofywali aby nie robić ogromnych zrębów. Warto więc najpierw doszukać się z jakiego powodu coś jest niby chronione, bo czasami nawet ruchliwa droga nie spowoduje problemu, przykład Stobnicy jest idealny, ptakom nie przeszkadza "zamek", a budowla o niezbyt dużych oknach, z wykuszami, zakamarkami może wręcz wpłynąć na bezpieczniejsze bytowanie niektórych gatunków ptaków - taki paradoks - bo wielu ludzi z zazdrości to strasznie koli w oczy.
Cytować
+11 #24 Wojciech 2018-07-13 17:45
Nie spierajmy się o mało istotne w tej chwili szczegóły .
Trzeba ratować przyrodę całej doliny Wełny i wiele domów ludzi będących ofiarami głupoty ( a może niewiedzy) lub złej woli urzędników z GDDKiA i gminy Ryczywół . Wariant 2,3,4 jest nie do przyjęcia . Znając życie za tym wszystkim może stać jeszcze jakiś wielki zły biznes . I tu wszyscy musimy powiedzieć STOP !!! To jest nasz obowiązek !!!
Cytować
+12 #23 Adam 2018-07-13 16:57
Cytuję Marcin eoborniki.pl:

Szanowna Pani, nie mieszajmy "jakichś" praw unijnych, mamy jeszcze prawa lokalne, czyli polskie, po za tym slogan UNI jest nadużywany.


Oczywiście że musimy się kierować naszą Polską logiką ale formalnie jest tak: "Idea sieci Natura 2000 zakłada zwiększenie skuteczności działań ochronnych poprzez stworzenie dodatkowego - kompletnego i metodycznie spójnego - systemu ochrony dziedzictwa przyrodniczego Europy, który nakłada się na już funkcjonujące systemy ochrony obszarowej i gatunkowej, stanowiąc ich uzupełnienie i zdecydowane wzmocnienie. (..). Podstawą jego funkcjonowania są dwie unijne dyrektywy - Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (zwana dyrektywą ptasią) oraz Dyrektywa 92/43/EWG Rady z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (zwana dyrektywą siedliskową). W myśl dyrektywy ptasiej oraz dyrektywy siedliskowej każdy kraj członkowski Unii Europejskiej ma obowiązek zapewnić siedliskom przyrodniczym i gatunkom roślin i zwierząt, o których mowa w tych dyrektywach, warunki sprzyjające ochronie lub zadbać o odtworzenie ich dobrego (właściwego) stanu, m.in. poprzez wyznaczenie obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO)." Jednocześnie chciałem zaznaczyć że Pani Julia wykonuje kawał dobrej roboty, która służy nam wszystkim.
Cytować
-9 #22 Marcin eoborniki.pl 2018-07-13 16:11
Cytuję julia:
1. Rezerwat Przyrody - rzeka Wełna (o wyjątkowości tej rzeki zapewne Pani wie, spływy kajakowe, malownicze miejsca, lęgowiska ptaków, żeremie bobrowe itd. ...)
2 Obszar Natura 2000, obszary chronione prawem unijnym,
3. zabytkowe zabudowania Muzeum Młynarstwa w (...)...

Szanowna Pani, nie mieszajmy "jakichś" praw unijnych, mamy jeszcze prawa lokalne, czyli polskie, po za tym slogan UNI jest nadużywany. Twierdzę, ze i bez przyklejania sobie łatki unijnych wymysłów jesteśmy w stanie nie dopuścić do inwestycji przebiegającej przez tereny, które Pani wymienił. Zbyt łatwo nam Polakom przychodzi zasłanianie się często wyimaginowanymi prawami unijnymi, a skarżenie się do jajogłowych unijnych urzędników. Lepsze argumenty to po prostu logiczne argumenty i logika mówi, że najlepszy wydaje się wariant zlokalizowany w pobliżu obecnego przebiegu drogi, jednak i on budzi obawy pewnej części społeczeństwa. Do tematu będziemy wracać :) Pisz Pani, ze wysyłała pisma w rożne miejsca, proszę o przesłanie tego pisma do naszej redakcji na adres
Cytować
+14 #21 magdalena 2018-07-13 13:49
Co to za chory pomysł?!!!!!! przebieg trasy S11 w pierwotnych założeniach jest przecież najbardziej logiczny.!!! omija rezerwat Wełna , Natura 2000, muzeum Młynarstwa , nie mówiąc już o zabytkowym kościele w Wełnie.
Tragedią dla nas , mieszkańców gminy Ryczywół i Rogoźna jest to , że Pani Wójt Ryczywołu jest osobą pozbawioną wyobraźni w myśleniu globalnym!!! To arogancja w stosunku do mieszkańców , że forsuje swoje chore ambicje naszym kosztem. Przecież na trasie stoją nowe domy, większość zaczyna się budować. Czy Pani Wójt Ryczywołu weźmie na siebie odpowiedzialnoś ć za tragedie ludzkie?
Cytować
+14 #20 Ania 2018-07-13 12:42
Czy jeżeli nie jesteś inwestorem, tylko zależy Ci na zachowaniu tego, co cudne - kawałka przepięknej przyrody, to ktoś Cię wysłucha? Kto stoi za podejmowaniem takich skandalicznych decyzji? Czy "Kiedy nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze" jak mawiał klasyk W.Łysiak? Dlaczego po raz kolejny są łamane przepisy prawa unijnego? Nie chce mi się wierzyć w to co widzę... Znowu niszczymy puszczę, ekosystemy, obszary prawnie chronione - Natura 2000. Nie zgadzam się na przeprowadzenie tej trasy przez rzekę Wełna! Tylko czy mój krzyk niezgody coś zmieni? Bardzo chcę w to wierzyć...
Cytować
+16 #19 Agata 2018-07-13 10:56
Przecież to tragedia dla naszego regionu . Usunięcie Pani Wójt Ryczywołu i jej popleczników z rady gminy to najmniejsza kara za "wbicie noża w plecy" własnej gminie i gminie Rogoźno dla której normalny przebieg S11 po starym śladzie jest priorytetem. To nie tylko klęska dla przyrody ale życiowe tragedia dla wielu tamtejszych mieszkańców których domy (w większości nowe lub właśnie budowane!!!) zostaną zburzone. Kogo pieniądze za tym stoją? Nie pozwólmy na to bo zamek w Stobnicy to przy tej aferze mały pikuś.
Cytować
+15 #18 Anna L 2018-07-13 10:54
Cytuję julia:
Poniżej fragment pisma jakie wysyłam w różne miejsca, by zahamować budowę S11 według nowych planów... Proszę nie pozwólcie zniszczyć tego co najpiękniejsze i najcenniejsze...

Te plany są skandaliczne! Znowu łamane są unijne przepisy i brane pod uwagę tylko korzyści inwestorów! Pani Julio, dziękuję pani za zaangażowanie i wierzę, że pisma słane zewsząd, rzetelność dziennikarzy, którzy obiecują, że będą śledzić sprawę zatrzymają jednak te nienormalną sytuację.
Cytować
+16 #17 Arek 2018-07-13 10:41
Dodam jeszcze że na tych trasach wariantowych jest tyle domów które stoją i są na mapach w geodezji ale zastanawia mnie jedna rzecz.Skąd GDKKiA ma mapy i z którego roku? Mieszkamy w innej Polsce? Przecież na tej mapie wariantowej nie ma tych wielu domów które stoją pobudowane od wielu lat.
Cytować
+16 #16 Guest 2018-07-13 10:39
Czy my już mamy się przyzwyczaić do tego, że ciągle są łamane wszelkie prawa unijne? Przecież to jeden z piękniejszych obszarów Natura 2000! Nie był nim wybrany bez przyczyny! Dlaczego znowu władze kierują się korzyścią inwestorów? Jedynie korzyścią inwestorów! Przecież ta inwestycja przyczyni się do zniszczenia tamtejszego ekosystemu, zniszczy piękne tereny i uniemożliwi tak popularne spływy kajakowe. Mam nadzieję, że zgodnie z obietnicą eoborniki będą "śledzić" tę sprawę i "patrzeć na ręce" nieodpowiedzial nym urzędnikom. Wierzę też - może naiwnie, ale jednak ciągle, że nasza niezgoda na niszczenie tego co piękne wpłynie na podjęcie przez władze racjonalnej decyzji!
Cytować

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież