fbpx

Wpłynęły oferty na budowę drogi w Uścikowie

W Urzędzie Miejskim w Obornikach dokonano otwarcia kopert z ofertami na budowę drogi w Uścikowie.

15 czerwca upływał termin składania ofert na budowę drogi w Uścikowie. Tego też dnia komisja dokonała otwarcia kopert z otrzymanymi ofertami. Ostatecznie wpłynęły 2 oferty. Na drogę o długości ok. 500m swoje propozycje złożyły: Iveston z Obornik oraz Pol-Dróg z Drawska Pomorskiego. Obie oferty są wyższe od kosztorysu, który wynosi ok. 600 tys. zł. Iveston zaproponował wykonanie prac za blisko 750 tys. zł. Druga z firm przedłożyła jeszcze droższą ofertę, bo na  kwotę prawie 890 tys. zł.

Po szczegółowej analizie ofert podjęta zostanie decyzja o ewentualnym podpisaniu umowy na realizację zadania w Uścikowie.