Interpelacja posła Paszyka w sprawie podwyżek dla nauczycieli.

interpelacja posla paszyka w sprawie podwyzek dla nauczycieli pieniadze eoborniki 2Obornicki poseł Krzysztof Paszyk złożył interpelację poselską w sprawie podwyżek dla nauczycieli.

W całej Polsce, również i w Obornikach i powiecie pojawił się w ostatnim czasie problem finansowania podwyżek płac nauczycieli. Rząd podniósł nauczycielom płace od 1 kwietnia br., ale chce by w dużej mierze samorządy te podwyżkę sfinansowały. Subwencję oświatową podnieśli o 1,2 mld zł, a szacowany koszt podwyżek to między 1,5 a 2 mld zł.

Burmistrz Szrama w kontekście Obornik podawał ostatnio kwotę 1 mln zł, jaką będzie musiała Gmina wysupłać z własnej kasy, by dołożyć do podwyżek. Poniżej przedstawiamy treść interpelacji, jaką 11 kwietnia poseł Krzysztof Paszyk złożył w tej sprawie do Minister Edukacji Anny Zalewskiej.

Interpelacja poselska w sprawie finansowania podwyżek płac nauczycieli

        1 kwietnia 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie ministra edukacji w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Przewidziano wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli na poziomie 5,35%, tym samym wynagrodzenie średnie dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego także wzrośnie o 5,35 %. Podwyżki płac są częścią trzyletniego planu, zakładającego wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli łącznie o 15,8%.

      W roku bieżącym Rząd przewidział na zwiększenie płac nauczycieli nauczycieli 1,2 mld zł. Niestety, jak wynika z analiz prowadzonych przez samorządy, kwota ta nie pokryje całości wydatków związanych z podwyżkami. Na szczeblu powiatowym brakuje na 2018 r. ok. 600 mln zł. Z analizy Związku Powiatów Polskich (ZPP) przeprowadzonej na próbie 100 jednostek wynika, że średnia kwota wydatków na zaplanowane podwyżki – pochodzących z innych dochodów własnych niż subwencja oświatowa – w statystycznym powiecie wyniesie ponad 0,6 mln zł.

       Podwyżki obciążą też poważnie budżety gmin i miast na prawach powiatu. Przykładowo władze Torunia szacują koszt tegorocznych podwyżek na 6,4 mln zł, a w perspektywie kolejnych trzech lat – na 26 mln zł. W tym samym czasie subwencja rządowa wzrośnie o 17,5 mln zł. Spodziewany jest więc niedobór środków z subwencji oświatowej na poziomie 8,5 mln zł. Oznacza to, że kosztami ok. 1/3 zaplanowanych podwyżek zostanie obciążony lokalny samorząd.

       Jak szacują przedstawiciele Związku Miast Polskich kwota przeznaczona przez Rząd na podwyżki płac nauczycieli powinna wynieść między 1,5 a 2 mld zł w tym roku, tak by w całości pokryć potrzeby wynikające z realizacji ustawy budżetowej i Rozporządzenia MEN. W przeciwnym wypadku samorządy zostaną w większym niż dotąd stopniu obciążone utrzymaniem edukacji na swoim terenie. Już dziś nie jest niczym rzadkim gmina czy powiat, który z subwencji oświatowej pokrywa ledwie 65-75% kosztów utrzymania szkół. Resztę kosztów musi ponieść z dochodów własnych, wyręczając tym samym Rząd i uszczuplając wydatki na inne ważne cele.

       Mając powyższe na względzie, kieruję do Pani Minister pytanie:

Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowie na apele przedstawicieli samorządów i zwiększy środki przeznaczone na podwyżki płac nauczycieli w 2018 r. oraz w latach kolejnych?

 

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież