PWiK w Obornikach o krok od pozyskania 9,1 mln zł

 

pwik w obornikach o krok od pozyskania 9,1 mln zlPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. jest o krok od pozyskania dofinansowania z Funduszu Spójności.

W dniu 2 grudnia 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki - I etap" w ramach Osi priorytetowej II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu", Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy złożonego wniosku dotyczy:

  • Modernizacji i przebudowy przepompowni ścieków - ul. Spacerowa w Obornikach,
  • Budowy wiaty nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego wraz z wagą samochodową,
  • Budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie oczyszczalni ścieków w Obornikach,
  • Modernizacji i przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieczajna,
  • Zakup przerzucarki do osadu,
  • Modernizacji w zakresie przeróbki osadów ściekowych - wykonanie instalacji dawkowania PIX i wykorzystanie wody technologicznej,
  • Rozbudowy systemu monitoringu oraz połączenie z systemem nadrzędnym GIS sieci wodno-kanalizacyjnej.

Całkowita wartość złożonego wniosku opiewa na kwotę ponad 17,5 mln zł brutto z czego dofinansowanie wyniesie ponad 9,1 mln zł. Wysokość dofinansowania stanowi prawie 64 % wartości inwestycji netto. Wykonanie ww. inwestycji pozwoli m.in. na zmniejszenie ilości zakupywanej energii z sieci elektroenergetycznej, poprawienie jakości świadczonych usług oraz zwiększy konkurencyjność przedsiębiorstwa. Realizacja projektu przyczyni się w szczególności do poprawy środowiska naturalnego obszaru i stanie się elementem dynamicznego rozwoju Spółki.

Wniosek PWiK w dniu 17.01.2018 r. uzyskał statut "projektu podstawowego" co świadczy o zabezpieczeniu środków finansowych na jego realizację. Planowane zakończenie oceny merytorycznej ma nastąpić w pierwszej połowie 2018 roku. Po jej zakończeniu nastąpi podpisanie umowy i rzeczowa realizacja Projektu, która planowana jest na lata 2018-2021.

 

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież