Maciej Tyrakowski z tytułem "Zasłużonego dla Ziemi Rogozińskiej"

 

Maciej Tyrakowski zasluzonym dla Gminy Rogozno

Maciej Tyrakowski otrzymał tytuł "Zasłużonego dla Ziemi Rogozińskiej".

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w 2017 roku miała bardzo uroczysty przebieg. W jej trakcie przyznano kolejny tytuł "Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej" i dokonano wpisu do Księgi Honorowej. Z rąk Burmistrza Rogoźna i Przewodniczącego Rady Miejskiej, 28 grudnia 2017 roku, to zaszczytne wyróżnienie otrzymał pan Maciej Tyrakowski. 

Od 1991 roku pracował na terenie Gminy Rogoźno w Ośrodku Doradztwa Rolniczego. Jego praca zawsze związana była z doradztwem kierowanym do producentów rolnych, których dobro było dla niego priorytetem. Pan Maciej urodził się w Wągrowcu. Tytuł technika rolnika uzyskał w 1972 roku w Państwowym Technikum Rolniczym w Gołańczy. W tym samym roku podjął pierwszą pracę jako stażysta w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Bobrownikach. Po odbyciu Zasadniczej Służby Wojskowej został zatrudniony w Urzędzie Gminy w Łeknie w Gminnej Służbie Rolnej na stanowisku instruktora. Jego kariera zawodowa zawsze związana była ze służbami rolnymi. Z Łekna został przeniesiony do Gminnej Służby Rolnej w Wągrowcu, później pracował w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego, a po kolejnych zmianach w Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Starej Łubiance jako specjalista ds. doradztwa rolniczego. Stamtąd trafił do Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, a tym samym do Urzędu Miejskiego w Rogoźnie. W 2011 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaczył go odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”. W roku 2017 pan Maciej przeszedł na zasłużoną emeryturę. Jego wkład i zaangażowanie w powierzone mu obowiązki były doceniane przez rolników i producentów rolnych z Gminy Rogoźno.