Szeroki wachlarz działalności OSP Uścikowo (film)

szeroki wachlarz dzialalnosci osp uscikowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Uścikowie dokonała w kończącym się roku szeregu działań na rzecz lokalnej społeczności.

OSP w Uścikowie liczy 21 czynnych członków. Na jej czele stoi prezes Marian Mitręga. Skład całego Zarządu przedstawia się następująco:
Prezes OSP - Marian Mitręga
Naczelnik OSP - Marcin Szczepski
Skarbnik OSP - Karolina Mitręga
Sekretarz OSP - Tomasz Węgrzak
Gospodarz OSP - Krzysztof Brąberek

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący - Rajmund Misterski,
Protokolant KR - Maciej Antkowiak
Członek KR - Klaudia Brąberek

Historia jednostki w Uścikowie rozpoczęła się w 1935r:

1935 - powstanie OSP Uścikowo za sprawą Eustachego Flaszczyńskiego, nowego kierownika szkoły w Uścikowie,
1936 - rejestracja OSP jako Stowarzyszenia OSP w Uścikowie i przystąpienie do Związku Straży Pożarnych RP (dzisiaj: ZOSP RP)
1937 - 3 poważne pożary w Uścikowie
1946 - poświęcono nową świetlicę strażacką i reaktywowano OSP pod polskim zarządem
1995 - dzięki wsparciu OSP Dąbrówka Leśna dokonano reorganizacji OSP Uścikowo i powołano Młodzieżową Drużynę Pożarniczą przy OSP Uścikowo; otworzono nową świetlicę strażacką i remizę (obecna świetlica wiejska w Uścikowie)
1999 - motoryzacja OSP Uścikowo - pozyskano pierwszy w jednostce samochód pożarniczy - marki "Żuk". Dotychczas korzystano z pojazdów mieszkańców, którzy udostępniali środki transportu na wypadek zagrożeń,
2002 - nadano sztandar
2010 - pozyskano Forda Transita
2016 - jubileusz 80-lat istnienia połączony z obchodami 660 lat istnienia Uścikowa

Obecnie OSP jest przystosowana (przygotowana i posiada sprzęt) do działań ratowniczo-gaśniczych, ratownictwa medycznego (do czasu przybycia jednostek ratownictwa medycznego), ratownictwa technicznego, ratownictwa wodnego i nawodnego na wypadek powodzi, a także innych działań, w tym usuwaniu skutków klęski żywiołowej czy innych zagrożeń naturalnych.

W 2016 roku wyszkolono:
- strażacy ratownicy OSP - 20
- kierowcy/konserwatorzy sprzętu - 8
- z zakresu ratownictwa technicznego - 7
- z zakresu kierowania ruchem drogowym - 20
- z zakresu kwalifikowanej I pomocy - 3
- z zakresu działań przeciwpowodziowych i ratownictwa na wodach - 6
- dowódcy OSP - 3
- naczelnicy OSP - 2
- pilarze do drewna - 6

Jednostka w Uścikowie to przykład na to, że Ochotnicze Straże Pożarne pomagają ludziom nie tylko w najtragiczniejszych chwilach. Organizacja imprez sportowo-kulturalnych o tym najlepiej świadczy. O szczegółach działania jednostki opowiedzieli: prezes Marian Mitręga oraz sekretarz Tomasz Węgrzak.