W gminie Ryczywół kończą 2 inwestycje

W gminie Ryczywol koncza 2 inwestycje

30 maja br. w Urzędzie Gminy w Ryczywole podpisano umowę na inwestycję pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach oraz budynek Zespołu Szkół w Ludomach”.

Wykonawcą inwestycji jest Konsorcjum 3 firm, którego Liderem jest firma DAN-BUD, Danuta Najder - Lisiewicz ze Stróżewa. W grudniu 2016 roku została podpisana umowa o dofinansowanie tej inwestycji w kwocie 2 485 921,76 zł pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Ryczywół, dzięki czemu do 85% kosztów inwestycji będzie wspófinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, a konkretnie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

Przekazanie placu budowy nastąpiło 2 czerwca 2017 r. Od tego czasu trwały intensywnie prace, które już dobiegają końca. W październiku rozpoczęły się czynności odbiorowe inwestycji.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ludomach inwestycja polegała na kompleksowej termomodernizacji. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów oraz remont schodów zewnętrznych wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych. Położono nową instalacje deszczową wokół budynku, zostały wykonane opaski brukowe wokół budynku. Wyremontowano zadaszenie nad wejściem głównym. Podczas modernizacji c.o. wymienione zostały grzejniki w sali gimnastycznej oraz zamontowano zawory termostatyczne z głowicami przy wszystkich grzejnikach w budynku. Podczas tej inwestycji została wykonana instalacja wentylacyjna w sali gimnastycznej i piwnicach budynków. Aby zapobiec powstawaniu wilgoci na ścianach piwnic, przy głównym budynku szkoły wykonano instalację kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z dachu budynku. Wymieniono lampy oświetlenia awaryjnego i podstawowego na oprawy energooszczędne LED. Została wymieniona instalacja odgromowa dachu.

Natomiast w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wiardunkach zostały wykonane prace remontowe fundamentów, izolacja termiczna ścian zewnętrznych, zostały zamontowane nowe parapety, a także rynny i rury spustowe, zbudowano nowy komin spalinowo - wentylacyjny. Wymieniono kocioł opalany węglem na kocioł na biomasę. W niektórych salach znajdujących się nad kotłownią dołożone zostały dodatkowe grzejniki. W ramach tej inwestycji zmodernizowano instalację kanalizacji deszczowej oraz wentylacji grawitacyjnej. Została wykonana instalacja elektryczna dla remontowanej kotłowi.

Celem projektu była poprawa efektywności energetycznej, spadek emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej.

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież