Rusza ważna inwestycja w gminie Ryczywół

Rusza wazna inwestycja w gminie Ryczywol

Za kilka dni ruszy budowa kanalizacji ściekowej i wodociągowej w gminie Ryczywół.

W dniu 11.09.2017 roku w siedzibie  Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole Sp. z o.o.  zostały otwarte oferty z postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach “ na które uzyskano dofinansowanie Funduszy Europejskich  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ( WRPO 2014+).  Najlepsze oferty złożyły konsorcjum ATA-technik Sp. z o.o. S.KA. z Budzynia i Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. z Koszlina oraz Przedsiębiorstwo EUROAQUA Sp. z o.o. Sp. K z Poznania. 11 października 2017 r pani Prokurent Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole Sp z o.o. Agnieszka Ciesielska  podpisała umowy  na realizację zadań z przedstawicielami firm  panem  Prezesem Zarządu Komplementariusza ATA- technik Sp. z o.o. S.K.A Maciejem Gramowskich odnośnie budowy kanalizacji ściekowej i wodociągowej  i panem  Prezesem Zarządu EUROAQUA  Radzisławem  Nowakowskim dla  zadania budowy i modernizacji stacji uzdatniania wody.

Już  w najbliższych dniach nastąpi przekazanie placów budów.

W przyszłym roku prace związane z projektem mają być ukończone. Kolejne miejscowości otrzymają dostęp do kanalizacji ściekowej,  poprawią się warunki bytowe dla mieszkańców i wzrośnie atrakcyjność terenów dla przyszłych mieszkańców.  Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach  Ludomy i Gorzewo  wpłyną na poprawienie jakości wody oraz stabilizację i usprawnienie przesyłu  wody w istniejącej sieci wodociągowej  dla południowej części Gminy Ryczywół.

 

 

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież