Rodzinne Ogródki Działkowe ponownie w rękach Gminy Rogoźno

Rodzinne Ogrodki Dzialkowe w rekach Gminy Rogozno

Rodzinne Ogródki Działkowe zostały przekazane po latach Gminie Rogoźno. Podziękowania na ręce Burmistrza Rogoźna Romana Szuberskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Henryka Janusa złożyli podczas ostatniej sesji działkowcy.

4 czerwca 1986 r. ówczesny Naczelnik Miasta i Gminy w Rogoźnie przekazał teren na poszerzenie ogrodu działkowego. Od tego czasu PZD przekazany teren posiada w dobrej wierze. W 1994 roku stwierdzono, że na przekazanym gruncie znajduje się działka o powierzchni 1,2 ha, która jest własnością Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Obornikach.

24 stycznia 1995 r. w wyniku rozprawy administracyjnej uzgodniono, że ówczesne władze Miasta i Gminy Rogoźno wykupią grunt, przekażą PZD w użytkowanie oraz zapewnią teren zastępczy dla OSM. 9 marca Wojewoda Pilski stwierdził nieważność decyzji dot. przekazania spornego terenu pod działki i zobowiązał miejscowy organ administracji samorządowej do wykonania zobowiązań przyjętych na rozprawie administracyjnej.
Podejmowane przez Okręgowy Zarząd PZD w Pile różnokierunkowe działania, mimo obietnic ówczesnych władz samorządowych nie doprowadziły do pozytywnych rozstrzygnięć. W kwietniu 2015 r. wyrokiem Sądu Rejonowego w Obornikach orzeczono opuszczenie gruntu i wydanie nieruchomości właścicielowi.
Pomimo wyroku sądowego Okręgowy Zarząd podjął dalsze działania i negocjacje z nowo wybranym Burmistrzem Rogoźna i Prezesem Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Działania zakończyły się pomyślnie dla działkowców, bo 3 kwietnia 2017 roku Burmistrz Rogoźna podpisał z Obornicką Spółdzielnią Mieszkaniową akt notarialny na nabycie spornej działki. W podpisaniu umowy uczestniczyli: Roman Szuberski Burmistrz Rogoźna, Maria Pilarska Prezes i Przemysław Świderski członek Zarządu Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, obecny był również Andrzej Skomurski Prezes ROD im. Przemysława w Rogoźnie.

Pan Burmistrz dotrzymał danego słowa i po 23 latach działkowcy mogą dalej spokojnie uprawiać swoje działki. Nie utracą prawa do 30 działek i nie utracą mienia, jakie na nich posiadają.

Okręgowy Zarząd PZD w Pile oraz działkowcy z ROD im. Przemysława w Rogoźnie składają serdeczne podziękowania Panu Romanowi Szuberskiemu Burmistrzowi Rogoźna, Panu Henrykowi Janusowi Przewodniczącemu i członkom Rady Miejskiej, Pani Marii Pilarskiej Prezes OSM w Obornikach oraz pozostałym, którzy przyczynili się do pozytywnego zakończenia sprawy.

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież