W hołdzie poległym i prześladowanym.

rocznica stanu wojennego 2016

...13 grudnia 1981 roku ówczesne władze w odpowiedzi na narastające niezadowolenie społeczeństwa wprowadza stan wojenny na terenie całej Polski.

Stan ten zostaje wprowadzony na mocy podjętej nie jednogłośnie uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 roku.  Powstaje Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego poza konstytucyjny tymczasowy organ władzy. W dniu wprowadzenia stanu wojennego w działaniach na terenie kraju wzięło udział 70 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy M.S.W. Na ulicach naszych miast pojawiają się czołgi i pojazdy opancerzone. Zmilitaryzowano wiele instytucji, część strategicznych sektorów gospodarki, wymieńmy tu komunikację, telekomunikację, energetykę, górnictwo i porty morskie. Czasowo wyłączono łączność telefoniczną, wprowadzono cenzurę korespondencji. Ograniczono możliwość przemieszczania się, wprowadzono godzinę milicyjną, zamknięto granice państwa i lotniska cywilne.

W odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego struktury N.S.Z.Z. „Solidarność” podjęły akcje protestacyjne. Strajkują stoczniowcy, górnicy i pracownicy innych zakładów. Zmilitaryzowane Oddziały Milicji Obywatelskiej sukcesywnie pacyfikują kolejne strajki. Dochodzi do użycia broni palnej przeciwko strajkującym robotnikom, polała się krew, są zabici i ranni.

Utworzona przez Sejm Kontraktowy w 1989 roku Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Działań M.S.W. stwierdza, że spośród 122 niewyjaśnionych przypadków zgonów, aż 88 miało związek z działalnością funkcjonariuszy M.S.W.

Ogółem w okresie stanu wojennego zostało internowanych około 10 tysięcy osób, byli to głównie działacze N.S.Z.Z. „Solidarność”.

Uchwałą Rady Państwa z dnia 20 lipca 1983 roku z dniem 22 lipca 1983 roku zostaje zniesiony stan wojenny i rozwiązana Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego...

Przedstawiciele N.S.Z.Z. „Solidarność”, Koła Terenowego  Prawa i Sprawiedliwości oraz Obywatelskiego Komitetu Samorządowego Ziemi  Obornickiej, dnia 13 grudnia br. złożyli  symboliczne wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą  powstanie  N.S.Z.Z. „Solidarność”, mieszczącą się pod Urzędem Miejskim. W uroczystości brał udział Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu 38 P.I.S.  Michał Zieliński. W ten sposób złożono hołd poległym i prześladowanym przez reżim komunistyczny. 

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież