Strategia rozwoju Gminy Ryczywół

W bieżącym miesiącu przeprowadzane jest na terenie Gminy Ryczywół badanie opinii związane z opracowywaniem Strategii Rozwoju. Ankieta skierowana jest do różnych grup społecznych tej gminy.

Stworzona na podstawie ankiet opracowanie ma dać opis stanu bieżącego samorządu wraz z jej słabymi i silnymi stronami, ale także uwypuklić potencjał i mozliwości gminy. Dzięki ankiecie będzie można opracować kierunek rozwoju na przyszłe lata.

Formularz dostępny jest na stronie Urzędu Gminy - kliknij tutaj. Po wypełnieniu należy zwrócić go do Sekretariatu Urzędu do 22 lutego.