Skip to main content

Rogoziński BIMEX wyremontuje 2 ulice na terenie gminy Oborniki

| oborniki.pl, eoborniki.pl | Lokalne

Nową nawierzchnię zyskają 2 ulice na terenie gminy Oborniki. Samorząd na ten cel otrzymał wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

W środę, 6 grudnia Burmistrz Obornik Tomasz Szrama podpisał umowę  na remont dróg gminnych – ul. Miłowody w Kowanówku oraz ul. Karola Marcinkowskiego w Obornikach. Wykonawcą inwestycji na kwotę ponad 509 tys. zł będzie Firma Bimex z Rogoźna.

W ramach prac w Kowanówku zostanie ułożona na długości ok. 280 m warstwa wyrównawcza z uzupełnieniem ubytków nawierzchni oraz powstanie próg zwalniający. Na ul. Marcinkowskiego na odcinku ok. 220 m zostanie ułożona nowa warstwa nawierzchni oraz wyrównane zostaną studzienki kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Gmina Oborniki otrzymała na te inwestycje dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z umowami o dofinansowanie otrzymano dotacje w kwotach: remont ulicy Miłowody – 112 813,23 zł; remont ulicy Marcinkowskiego: 171 599,01 zł.

Wyremontują drogę w Dąbrówce Ludomskiej

Wójt Gminy Ryczywół podpisał umowę z firmą ANMAK z Rogoźna na remont drogi w Dabrówce Ludomskiej.

Obradowali ryczywolscy radni

Dnia 13 lutego 2024 roku odbyła się LII Sesja VIII Kadencji Rady Gminy Ryczywół.

Jest zgoda na budowę obwodnicy Rogoźna

Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk wydała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec-Rogoźno. Decyzję przekazała dziś wicemarszałkowi województwa wielkopolskiego Wojciechowi Jankowiakowi w obecności II wicewojew...

Rogoźno pożegnało ś.p. Romana Szuberskiego

Tłumy pożegnały w sobotę ś.p. Romana Szuberskiego. Burmistrz Rogoźna spoczął na cmentarzu parafialnym w Rogoźnie.

Księga kondolencyjna będzie dostępna na cmentarzu

W dniu pogrzebu ś.p. Roman Szuberskiego księga kondolencyjna będzie wyłożona na rogozińskim cmentarzu.

Uroczystości pogrzebowe w Rogoźnie - informacja

Uroczystości pogrzebowe ś.p. Roman Szuberskiego odbędą się w kościele p.w. Świętego Ducha w Rogoźnie. 

Rogoźno. Wpisz się do księgi kondolencyjnej

Urząd Miejski w Rogoźnie wyłoży w piątek księgę kondolencyjną.