fbpx

Oborniki. Stawki na wywóz śmieci od 1.01.2022

Od 1 stycznia 2022 zmieniają się zasady odbioru śmieci komunalnych, Gmina Oborniki kończy współprace z GOAP.

Od przyszłego roku opłaty za wywóz odpadów komunalnych wynosić będzie w Obornikach 28 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Zwolnienie z części opłaty mogą uzyskać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wówczas opłata będzie wynosiła 26 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Opłata ponoszona przez właścicieli części niezamieszkałych nieruchomości mieszanych określana będzie w oparciu o zadeklarowaną ilość pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości.

Stawka opłaty za pojemnik wynosić będzie:

 1. pojemnik o pojemności 120 l – 6,69 zł;
 2. pojemnik o pojemności 240 l – 13,39 zł;
 3. pojemnik o pojemności 360 l – 20,09 zł;
 4. pojemnik o pojemności 1100 l – 61,40 zł;
 5. pojemnik o pojemności 1300 l – 72,57 zł;
 6. pojemnik o pojemności 3000 l – 167,47 zł;
 7. pojemnik o pojemności 5000 l – 279,12 zł.

Opłaty ulegają zwiększeniu w wypadku gdy nie jest prowadzona segregacja odpadów. Wówczas opłaty wynoszą dla:

 1. właściciela nieruchomości zamieszkałej – 112 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;
 2. właściciela części niezamieszkałej nieruchomości mieszanej:
  1. pojemnik o pojemności 120 l – 26,76 zł;
  2.  pojemnik o pojemności 240 l – 53,56 zł;
  3. pojemnik o pojemności 360 l – 80,36 zł;
  4. pojemnik o pojemności 1100 l – 245,60 zł;
  5. pojemnik o pojemności 1300 l – 290,28 zł;
  6. pojemnik o pojemności 3000 l – 669,88 zł;
  7. pojemnik o pojemności 5000 l – 1116,48 zł.

Powyższe stawki określone zostały w Uchwale NR XXXV/445/21 Rady Miejskiej w Obornikach w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi