fbpx

Sygnalizacja w Bogdanowie jeszcze w tym roku

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Bogdanowie.

W Bogdanowie powstanie sygnalizacja

Podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na DK11 w miejscowości Bogdanowo wraz z budową oświetlenia dedykowanego. Wykonawca, firma Ductus Sp. z o.o. na  realizacje zdania ma czas do połowy grudnia br. Umowa opiewa na kwotę 241 080,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Bezpieczna Infrastruktura Drogowa - informuje oddział GDDKiA w Poznaniu.

Zakres prac

W ramach zadania należy wykonać projekt zmiany stałej organizacji ruchu z programami sygnalizacji świetlnej oraz projekt wykonawczy sygnalizacji świetlnej i oświetlenia przejścia a następnie na ich podstawie wybudować sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych razem z dedykowanym oświetleniem.

Program

Głównym celem Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Określa on cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje poziom i źródła finansowania oraz określa zakres rzeczowy zadań przewidywanych do realizacji. Program jest spójny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku oraz komplementarny z działaniami realizowanymi w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)