fbpx

Drugi tor i nowy most kolejowy do Obornik

Planowana inwestycja zakłada budowę drugiego toru wraz z nową siecią trakcyjną na ponad 2 km odcinku między posterunkiem odgałęźnym Oborniki Wielkopolskie Most, a stacją Oborniki Wielkopolskie. Na rzece Warta wybudowane zostanie nowe przęsło mostu kolejowego, które zapewni sprawny, dwutorowy ruch pociągów.  Dzięki temu na trasę pomiędzy Poznaniem a Piłą będzie mogło wyjechać więcej pociągów. Podróżni zyskają drugi peron przy nowym torze na przystanku osobowym Oborniki Wielkopolskie Miasto. Jednokrawędziowa platforma będzie mieć 300 m długości i 76 cm wysokości. Ułatwi to korzystanie z pociągów. Wygodę na pozbawionym barier architektonicznych obiekcie zapewnią wiata i czytelne tablice informacyjne. Na przystanku rozważana jest budowa przejścia podziemnego wraz z windą. Inwestycja uwzględni budowę Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w okolicy przystanku oraz projektowaną przebudowę dworca kolejowego Oborniki Wielkopolskie Miasto. (pisaliśmy o tym w 2019 roku)

Obecnie trwają cały czas uzgodnienia i ocena oddziaływania inwestycji na środowisko. Prace są już na tyle zaawansowane, że pozwoliły na ogłoszenie przez  PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. przetargu.

Przedmiotem obecnego zamówienia jest przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drugiego toru kolejowego wraz z przeprawą mostową na rzece Warcie na odcinku linii kolejowej nr 354 od posterunku odgałęźnego Oborniki Wlkp. Most do stacji Oborniki Wlkp.” wraz z budową mijanki w Parkowie.

Termin rozstrzygnięcia przetargu przypada na 29.10.2021

Ogłoszenie zamówienia ->