fbpx

Oświadczenie Burmistrza Rogoźna

Burmistrz Rogoźna oopublikował oświadczenie w sprawie nagrań, które pojawiły się w internecie.

W ostatnich dniach – na profilu Gminy Rogoźno i na profilach prywatnych – zamieszczonych zostało dużo nieprawdziwych, często obraźliwych i szkalujących wiele osób, również mnie, komentarzy dotyczących prywatnych nagrań jednego z mieszkańców.

Rozumiem emocje, które wywołały te nagrania, gdyż sam kieruję się zasadą niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Jednak nieprawdziwe i obraźliwe komentarze ze strony osób, które nie znają całości sprawy, szkodzą zwłaszcza samym dzieciom.
Oświadczam, że ze swojej strony podjąłem wszelkie dopuszczalne przepisami prawa działania, które leżą w moich kompetencjach jako burmistrza Rogoźna i na bieżąco monitoruję działania podległych mi jednostek zajmujących się tą sprawą. Natomiast nie mam uprawnień, aby wpływać na pracę Policji, Prokuratury czy Sądów.
Uważam, że każdemu dziecku potrzeba wiele miłości ze strony rodziców i poczucia bezpieczeństwa, zwłaszcza w domu rodzinnym, a rolą dorosłych jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju umysłowego i fizycznego dzieci.
Czasami bywa tak, że dochodzi do rozpadu małżeństwa, a dziecko staje się swoistą „kartą przetargową” pomiędzy rodzicami, którzy nie zważają na jego dobro, lecz wykorzystują je do walki z byłym małżonkiem.
Sprawy, z którymi związane są te nagrania, prowadzą uprawnione organy, czyli Policja, Prokuratura i Sądy Powszechne. W tych sprawach, w ramach kompetencji ustawowych, działa również pomoc społeczna, która na bieżąco informuje Policję i Sądy o sytuacji dzieci. I to przed Sądami Rodzinnymi stoi istotne zadanie – zadecydowanie o przyszłości dzieci.
Informacje osobowe dotyczące zwłaszcza stosunków między rodzicami i dziećmi, są danymi niezwykle wrażliwymi. Ze względu na dobro dzieci powinno się zachować szczególną ostrożność przed ich rozpowszechnianiem. Dlatego nie możecie się Państwo dziwić, że m.in. Policja – mając na względzie przepisy i dobro dzieci – nie dzieli się na forum publicznym informacjami dotyczącymi prowadzonych postępowań.
W części z komentarzy, które pojawiły się pod postami dotyczącymi tej sprawy, wyrażane są kłamliwe teorie dotyczące rzekomego pokrewieństwa kuratora, pracowników pomocy społecznej, czy mojego z osobami, których dotyczą te nagrania. W tym miejscu dementuję takie nieprawdziwe wpisy. Kłamliwe i wprowadzające w błąd jest sugerowanie w niektórych z komentarzy, że rzekomo jestem wujkiem, stryjkiem, a może innym krewnym matki dzieci. Zbieżność nazwisk nie oznacza pokrewieństwa.
Apeluję do zachowania ogromnej rozwagi przy komentowaniu tej sprawy, zwłaszcza na portalach społecznościowych. Obecnie uczniowie w wieku szkolnym mają dostęp do internetu, w tym do FB. I to właśnie nierzetelne i nieprawdziwe komentarze mogą napiętnować dzieci wśród ich rówieśników i dodatkowo je zranić.
Najważniejsze w tej sprawie jest to, aby dzieci miały jak najlepszą przyszłość i żeby czuły się kochane, potrzebne i bezpieczne. Obecnie, przy braku zgody rodziców, przed trudnym zadaniem zapewnienia im tego stoją Sądy Rodzinne, a takich uprawnień nie ma burmistrz, pomoc społeczna, ani żaden z komentujących. Należy to pozostawić rozwadze i doświadczeniu Sądów.
Szanując Państwa troskę o dobro dzieci, apeluję o powstrzymanie się od emocjonalnych działań.
 
                                                                                                                                                                                                                         Burmistrz Rogoźna - Roman Szuberski