fbpx

Obradowały komisje przy Radzie Powiatu Obornickiego

W poniedziałek 18 stycznia obradowały dwie komisji działające przez Radzie Powiatu Obornickiego.

W mroźne styczniowe popołudnie obradowała Komisja Statutowa. Wzięli w niej udział: Katarzyna Woźniak, Błażej Cisowski, Bogusław Janus, Michał Bogacz, Wiesław Bartkowiak (wszyscy członkowie Komisji Gospodarczej) oraz Renata Tomaszewska (Komisja Statutowa, Przewodnicząca Rady Powiatu Obornickiego) i Agata Pasternak (Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji). Radni pracowali nad nowym kształtem nowego Statutu Powiatu Obornickiego. Tematem posiedzenia były paragrafy dotyczące radnych i zarządu powiatu. Członkowie Komisji Gospdoarczej zaproponowali m.in. zniesienie punktu o upomnieniach. Ich zdaniem ten element może być wykorzystywany politycznie. 

Obradowała także Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Tutaj radni zajmowali się petycją "w sprawie wsparcia rogozińskiego samorządu w działaniach mających na celu poprawę czystości wód, jezior i rzek, a także przeciwdziałaniu suszy". Członkowie komisji otrzymali zapewnienie, że na kolejne posiedzenie zaproszeni zostaną jej autorzy oraz przedstawiciele organizacji działających na rzecz środowiska.

Jesteśmy otwarci na społeczeństwo - mówiła nam dzisiaj Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Katarzyna Woźniak. Zapraszamy do kontaktu z naszymi radnymi. Osoby zainteresowane chęcią uczestnictwa w komisji zapraszam do kontaktu z Biurem Rady Powiatu Obornickiego (tel. 61 29 73 100) - dodała Woźniak.

Kolejne posiedzenie Komisji Gospodarczej odbędzie się 25 stycznia o godz. 16.00. Głównymi tematami będą: sprawozdanie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych oraz działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Obornikach.