fbpx

Nie będzie można odmówić przyjęcia mandatu?

Wg nowego projektu ustawy w Polsce ma zostać odebrana możliwość odmowy przyjęcia mandatu nałożongo przez policję.

Po otrzymaniu mandatu będzie można złożyć do sądu rejonowego skargę na przyznany mandat. Taka możliwość będzie jedynie w ciągu 7 dni. Zaskarżenie na mandat może wg projektu ustawy dotyczyć zarówno zakresu co do winy, ale także samej kary. Projekt przygotowany został przez posłów PiS. 

"Warunkiem formalnym odwołania byłoby wskazanie, czy ukarany zaskarża mandat co do winy, czy co do kary. Nadto odwołanie powinno wskazywać wszystkie znane skarżącemu dowody na poparcie swych twierdzeń, pod rygorem utraty prawa do powoływania tych dowodów w dalszym postępowaniu. Ukarany nie może w postępowaniu sądowym powoływać innych dowodów, niż wskazane w odwołaniu, chyba że dowód nie był mu znany w chwili wniesienia odwołania" -czytamy w projekcie ustawy dotyczącym zmian w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie. Sąd wg tego projektu podejmie decyzję o ewentualnym wstrzymaniu mandatu.

Poniżej projekt ustawy wraz z uzasadnieniem przedstawionym przez posłów PiS.

Projekt zmian w ustawie.pdf